Widars krönika Magdalena Andersson, Lena Micko och Kristina Edlund; se där tre socialdemokratiska politiker som figurerar i mina tankar om nya stambanor för järnvägen.

1. Regeringen har tidigare i veckan bjudit in övriga partier till överläggningar om finansieringen av stambanorna; där bland annat Ostlänken mellan Järna och Linköping ingår. Finansminister Magdalena Andersson har skickat med ett slags utgiftstak för investeringen; 205 miljarder kronor anges som övre smärtgräns för investeringen i stambanor mellan Stockholm och Malmö/Göteborg.

Magdalena Andersson har dessutom välbehövligt klokt och klart markerat mot de till vänster och höger som alltid ropar "Låna! Låna!" när frågan om betalning kommer upp på bordet. Med tanke på statens relativt låga skuldsättning finns det i och för sig utrymme för en viss lånefinansiering av bygget. Det som finansministern pekar på är att även lån är pengar. Rätt så.

2. Kommunorganisationen SKL:s ordförande Lena Micko var en av 15 undertecknare av en debattartikel i Dagens Industri (17/4) där kommunalråd från S och M längs den södra stambanan, kommersiella och fackliga järnvägsintressenter och riksdagsledamöter från C och MP krävde snabb och lånefinansierad byggstart av järnväg mellan Malmö och Stockholm för tåg som kör i 320 kilometer i timmen. Det har betydelse att Lena Micko går ut på det här viset. Hon är vanligtvis en försiktig generalska och hon har en plats i den socialdemokratiska partiledningens toppskikt. Lena Micko har kort sagt pratat med personer i sin närhet innan hon skrev på.

Finansieringen av detta extraordinära projekt kräver en stor bredd i enigheten. Om "alla" är överens om detta så finns det inget i statens finansiella ramverk som förhindrar så kallade kreativa lösningar där lån, försäljning av statlig egendom, förändringar av överskottsmålen under vissa perioder, bolagsbildande för projektet, med mera och därtill kan ingå. Mycket talar vad jag förstår för att Moderaterna kommer att ställa sig positiva till de nya stambanorna.

3. Kommunstyrelseordföranden i Linköping Kristina Edlund var inte med bland undertecknarna av artikeln i Dagens Industri. Stjernkvist i Norrköping och Johansson i Östgötaregionen var med. Men inte Edlund. Varför?

Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se