Widars krönika I en annons från Socialdemokraterna med rubriken "Vi slår vakt om Sveriges säkerhet" visas en polis och en passkontrollant som är på ett tåg; antagligen för att kolla människors säkerhet. En mer kritisk person skulle möjligen kunna klaga på att bilden är väl Sörgårdsaktig. Enligt gränspolischefen Patrik Engström saknas det nämligen ett stort antal tjänstemän för att polisen ska kunna upprätthålla de inre gränskontrollerna på ett tillfredsställande sätt. Vilket är ett allvarligt problem som jag vet att polisen och regeringen arbetar hårt med för att lösa. Det har dessutom känts som om det har vuxit fram något slags samsyn om betydelsen av säkerhet och gränskontroller. De senaste årens erfarenheter har bildat en samling runt förnuftets sans och balans i de viktiga frågorna om migration och integration. Så har jag uppfattat saker och ting.

Men så tycks det inte vara. På socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida skåpas i vart fall S-annonsen ut med besked och med ordval som minst sagt förvånar. Enligt Aftonbladet är annonsen helt "knäpp." Socialdemokraterna ägnar sig åt "flörtande med inskränkta och protektionistiska krafter", skriver skribenten Anders Lindberg. Sedan när blev det inskränkt och protektionistiskt att kolla om människor har pass eller andra handlingar som styrker deras rätt att vistas i landet? Knäppt att hålla ordning på passen?

Lindberg skriver vidare att "den svenska modellen handlar om solidaritet – inte om gränsvakter". Motsättningen mellan solidaritet och gräns är konstruerad och fungerar på sin höjd enbart i rosenröda seminarierum. I verkligheterna är det ju faktiskt så att den svenska modellen handlar om solidaritet och om gränsvakter. Solidariteten i den generösa svenska välfärdsmodellen är villkorad och ömsesidig. Det är inte fritt tillträde till förmånerna. Gränsvakter som reglerad invandring, kvalificeringsregler till vissa förmånssystem som a-kassa och garantipension, högt arbetskraftsdeltagande, inbetalningar av avgifter till pensionssystemet med mera med mera, är fundamentala förutsättningar för en yppig och solidarisk välfärdsmodell som den svenska. Skäll inte på sossar som vill ha gränsvakter och passkontrollanter. Skaffa fler istället.

Widar Andersson

chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se