Widars krönika Moderaterna har beslutat att partiet ska verka för att förändra turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Beslutet från partistämmolokalen i Örebro nyligen har av flertalet politiska bedömare beskrivits som en av flera markörer på att M framöver vill vårda sin högerflank bättre än vad som varit fallet under senare år. Det ligger nog mycket i de bedömningarna. Stämmobeslutet står i ganska bjärt kontrast till de då nymornat nymoderata utropen om att "vi älskar kollektivavtal" som utslungades på en partistämma 2005; lustigt nog i samma konferenslokal som användes 2017.

Kanske hade det varit bäst om inte S och LO för snart fyrtio år sedan hade klampat in på parternas revir och stiftat tämligen detaljerade lagar om turordningsregler vid uppsägningar. Nu är det dock som är med den saken. Problemen som lagen ibland ställer till med då företag till exempel riskerar att tvingas säga upp de mest kompetenta medarbetarna eller då lagens återanställningsregler kan bromsa ett företags expansion; de problemen tas oftast om hand vid förhandlingar mellan de kollektivavtalsslutande parterna, genom tämligen liberala regler för så kallade visstidsanställningar och/eller genom en utbyggd bemanningsbransch.

Moderaternas omsvängning ska nog i allt väsentligt ses som en ideologisk markör; en symbolpolitisk åtgärd för högerflankens väl och ve och av ungefär samma skrot och korn som Socialdemokraternas retorik och vinstmärkligheter: Partiaktivister till vänster ska ha sitt. Risken med symbolpolitiska bugningar åt aktivister och flanker är emellertid att alla vi i den breda och pragmatiska mitten kan börja dra öronen åt oss.

Vilket TCO:s ordförande Eva Nordmark och hennes förbund är ett bra exempel på. På DN Debatt (22/10) uppmanar alla ordförande i den stora centralorganisationen Moderaterna att tänka om. De skriver "Vårt motstånd mot att försvaga anställningsskyddet bottnar inte i en önskan om ideologisk konflikt utan i den kunskap vi har om vilka konsekvenser det skulle få för våra medlemmars trygghet och möjligheter till utveckling."

TCO är förnuftets, kunskapens och balansens röst i många tunga samhällsfrågor. Den som likt Ulf Kristersson eftersträvar mer vuxna umgängesformer i politiken bör kort sagt ta intryck av Eva Nordmark.

Widar Andersson

chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se