Efter språkspalter om var och vart har läsare hört av sig med fler exempel på ord som blandas samman eller används på ett ovanligt och möjligen också felaktigt sätt. Så skriver till exempel Jan Strömberg om ordparet ju–desto. Han menar att det numera ofta får heta desto–desto. Är det kanske en generationsfråga, spekulerar han, eller vad kan det tänkas bero på?

Om detta är en förändring som skett är mer än jag törs säga med bestämdhet. Men det är mycket möjligt. Frågan dyker upp då och då, vilket indikerar att något har skett. Själva grunden för språkfrågor är just en förändring i språket, annars vore vi ju överens.

Det är helt riktigt att den mest etablerade formen är kombinationen av ju och desto. Det vill säga "ju mer du tränar, desto starkare blir du". Man uttrycker en relation som visar orsak och verkan, kan man säga. Att hålla sig till den varianten är klokt och fungerar i alla sammanhang.

Å andra sidan. I ett språkligt mer ledigt sammanhang, eller över huvud taget i talspråk, finns det knappast några starka skäl att vara väldigt strikt. "Ju mer du tränar, ju starkare blir du" är fullt begripligt. Jag tror att det är den "avvikelsen" som är den vanliga. Konstruktionen desto–desto låter i mitt tycke klart underligare.

Ett annat ordpar som ställer till det ibland är dels–dels. Ett dels ska följas av ytterligare (minst) ett dels, enligt det traditionellt korrekta synsättet. Det finns skäl att hålla sig till det. Som läsare letar man lätt efter ett andra dels efter det första, varför det bör finnas där.