De läser inte tidningen, varken vid köksbordet eller på nätet. De lyssnar inte på radionyheter, tittar inte på tv-nyheter (enligt siffror från Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet).

Nästan var femte svensk under 30 år tror att USA:s regering under ledning av George W Bush låg bakom attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 (enligt en undersökning från Novus opinion).

När en gymnasieklass i Jönköping skulle göra ett projekt om Förintelsen uppfattade tre fjärdedelar av eleverna hemsidor från förintelseförnekare som mer trovärdiga än officiella sajter om Förintelsen. Projektet filmades av TV4 (Kalla Fakta 2/9 2007).

För mig är det omöjligt att inte se ett samband. Den som saknar den allmänbildning och grundläggande orientering som nyhetsjournalistiken ger är rimligen mer mottaglig för alternativa förklaringar till hur världen fungerar - som till exempel konspirationsteorier.

För dem som tillhör den så kallade sanningsrörelsen, som tycker sig se en konspiration bakom 11 september, är sambandet omvänt. Alla vi som tar del av konventionella nyheter - och tror på dem - är hjärntvättade. Det skriver de rakt ut i en artikel på Newsmill (31/10). En liten grupp människor med oinskränkt makt kontrollerar vad vi tänker och tycker (obs, ingen av dessa kan förstås namnges eller ställas till svars för något konkret).

En sympatisör kommenterar artikeln:

"Så ge dig själv en chans att läsa bortom färdigetiketterade artikla och tv program. Googla själv och börja undersök. Undersök historien för att se hur massmedia fortfarande använder förpacketeringsteknik, propaganda och regelrätta lögner för att komma till en etablerad konsensus."

Jepp, googla själv och börja undersök. Och om förintelseförnekarnas sajter verkar trovärdiga så är de så klart det. Eller?

Konspirationsteorier utgår som regel från att "skurkarna" är så oerhört mäktiga och förslagna att det är omöjligt att avslöja dem. Allt som finns är därför indikationer, detaljer, hypoteser. En konspirationsteori går som regel varken att bevisa eller motbevisa - det är själva poängen.

Journalistik är motsatsen. Den bygger på redovisade eller redovisbara källor, på sådant som kan bevisas. Kollisionen är total.

Sanningsrörelsen kommer förmodligen att tyna bort. Den är en fluga. Men att 40 procent av den unga generationen fjärmar sig från nyhetsjournalistiken är ett hot mot demokratin.

Visst - man kan ljuga med fakta. Och nog finns det tendenser i rapporteringen ibland. Journalistiken är inte ofelbar. Men den som avfärdar all nyhetsrapportering som lögner och tror att sanningen bara finns att hämta på bloggar riskerar att bli ett offer för konspirationsteoretiker och politiska extremister.