Fullmäktigeledamoten Gunnar Gebbe Björkman (MP) har till och med antytt att det bästa vore om kommunen upphörde att existera (Corren 26/11-09).

S-ledamoten Charles Eriksson dömdes nyligen för att ha hotat partikollegan Madelaine Vilgren med ett slag på käften. Vilgren svarade med att kräva att Eriksson lämnade alla sina uppdrag. När han vägrade gjorde hon en polisanmälan.

I onsdags bildade Eriksson Ödeshögspartiet (ÖP) tillsammans med tre andra politiska vildar (två socialdemokrater och en vänsterpartist). I höstas röstade alla fyra på alliansens budgetförslag, mest för att ge S en minnesbeta.

Enligt partiprogrammet ska ÖP arbeta för Ödeshögs bästa, bekämpa svågerpolitiken och fritt ta ställning i varje enskild fråga. Populism? Javisst, men också en manifestation av den bistra kommunalpolitiska verkligheten.

När idéer och engagemang inte längre styr tar andra drivkrafter över.

Den borgerliga samarbetet i Ödeshög har knakat i fogarna sedan valet 2006 och i fjol sprack alliansen helt och hållet.

Inför nästa val måste den borgerliga alliansen i Ödeshög hålla samman och visa politisk vilja. Ödeshögspartiet är beviset för att det inte finns något annat alternativ.