Samtidigt som Israel på detta sätt fortsätter att måla in sig i ett opinionsmässigt hörn framkommer allt fler och graverande uppgifter om den så kallade Frihetsflottan i vilket svenska Ship to Gaza ingick. Den turkiska välgörenhetsorganisationen Insani Yardim Vakfi, mer känd som IHH, finansieras av fundamentalistisk turkisk medelklass och uppges ha en islamistisk agenda samt starka kopplingar till terroristorganisationerna Hamas, Hizbollah och Al-Qaida.

Även om det israeliska övervåldet som ledde till nio aktivisters död och ett flertal skadade inte är försvarbart finns skäl att uppmärksamma aktivisternas förehavanden ombord. Det var endast ombord på fartyget Mavi Marmara, som ägdes av och fraktade de islamistiska IHH, som några våldsamma incidenter ägde rum. På de övriga fartygen i konvojen gick bordningen lugnt till. Svenske resenären Ulf Carmesund vittnade också om att de israeliska soldaternas uppträdande var korrekt.

Filmklipp från den arabiska nyhetskanalen al-Jazeera visar hur båtresenärer sjunger kampsånger om att döda judar. Videoklipp från den israeliska militären visar hur marinsoldaterna redan innan de kommit ombord på fartyget attackerades med påkar, järnspett och andra vapen i ett samordnat lynchningsförsök. Det ger knappast intrycket av desperata handlingar i självförsvar.

Många av deltagarna i konvojen var säkerligen där i god tro och med ett vällovligt syfte - att leverera humanitärt bistånd till Gazas civilbefolkning. Men allt mer pekar på att tongivande grupper bakom konvojen haft en helt annan agenda. Därför är det oroande att svenska media i stort låtit de svenska aktivisterna, där majoriteten är engagerade i revolutionära organisationer på den yttersta vänsterkanten, agera sanningsvittnen och i princip stå oemotsagda.

En oberoende utredning av såväl expeditionens syfta och genomförande som händelseförloppet ute till havs vore önskvärd. Israels halsstarriga attityd gentemot omvärlden kommer i längden att bli ohållbar. Vill Israel komma till rätta med Hamas måste de lätta på blockaden mot Gaza och upphöra med övergreppen mot palestinier på Västbanken. Samtidigt kommer uppgifter om att IHH planerar att skicka ytterligare en konvoj mot Gaza. Ännu mer oroande är dock att iranska fartyg nu kastat loss i samma syfte.