Men den offentliga sektorn, invänder många, alla förskollärare, sjuksköterskor och poliser är väl ändå politikerskapade jobb?

Visst är det politiker som förvaltar den offentliga sektorn. Men lönerna kommer från skattemedel. För att samhället ska ha råd att avlöna förskollärare, sjuksköterskor och poliser krävs alltså att

1) människor driver företag, och

2) anställer andra människor i dessa företag.

Därför är det huvudlöst när man från vänsterhåll vill lösa arbetslösheten genom att höja skatterna och anställa fler i den offentliga sektorn. Det är inte hållbart.

I Sverige är det numera bara Vänsterpartiet som vill offentliganställa alla arbetslösa. Det betyder inte att de andra partierna har en stringent syn på jobbskapande. Om jobb skapas när företagare anställer så borde politikens uppgift vara enkel: Skapa så goda förutsättningar som möjligt för att driva företag och anställa personal. Men det är inte enkelt för de svenska partierna.

När allianspartierna vann valet 2006 rev de upp lagar som hade klubbats under den tidigare S-regeringen, och som försvårade företagande och privat jobbtillväxt (bland annat rätt till heltid, förbud mot säsongsanställningar, hårdare LAS). Sedan dess har de bara presterat enstaka åtgärder för att underlätta företagande - inte det samlade grepp som många företagare och borgerliga väljare förväntade sig.

Det är en besvikelse att inte alliansen är mer intresserad av förutsättningarna för företagande och privat jobbtillväxt. Men alternativet är ännu värre.

Socialdemokraterna har tidigare rymt både en företagarfientlig vänsterfalang, och en mer näringslivsinriktad "höger". Rapporten från S kriskommission visar att högern är historia. S vill "identifiera branscher med hög tillväxtpotential", för att utveckla program, stöd, rådgivning, forskning, utbildning och insatser för dessa branscher. Att det är individer, inte partier, som driver företag har man förträngt. När S sedan skriver att de vill "bädda in" marknaden - ge politiken större kontroll över kapital och investeringar för att skapa önskvärda produkter och fler goda arbeten - då är inte löntagarfonderna långt borta.

Goda förutsättningar för näringslivet är en ödesfråga för hela befolkningen, inte bara företagarna. Det är besynnerligt att arbetslöshetsdebatten handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och politiker som ska "skapa jobb", när det rimliga vore att prata om förutsättningarna för företagande och jobb i den privata sektorn. Hur kan reglerna som styr företagen bli så få, enkla och genomskinliga som möjligt? Hur kan skatter på jobb och företagande bli så låga, konkurrensneutrala och icke-tillväxthämmande som möjligt? Den politiker som lyfter de frågorna är i alla fall i närheten av att försöka "skapa jobb".