Utan tvekan har blockaden tärt på Gaza, men allt tal om humanitär katastrof är svår att tro på. "Det är bättre än för ett år sedan", konstaterar Jamal El-Khoudary, styrelseordförande för Islamska universitetet i International Herald Tribune. Gazas en och en halv miljoner invånare har det svårt men vaccineringarna mot polio, mässling och difteri fungerar prickfritt, enligt Världshälsoorganisationen.

Trots att mycket har förbättrats det senaste året finns det ingen anledning att glorifiera situationen i Gaza. Arbetslösheten ligger fortfarande runt 25 procent och många byggnader som förstördes av de israeliska bombningarna är fortfarande i ruiner. "Frihetsflottan", eller Ship to Gaza som den också kallas, erbjuder tyvärr ingen lösning på Gazas problem. Av de tio skepp som står i beredskap att i veckan avsegla från Aten är endast två lastade med förnödenheter. De övriga åtta är fyllda med olika typer av aktivister.

Lejonparten av flottan är alltså inte till för att hjälpa Gazaborna, utan för att vänsteraktivister ska få posera med sin Israelfientlighet. Sett till de närmare 15 000 ton förnödenheter som varje vecka kommer till Gaza från Israel och de 3 000 ton som dagligen smugglas i tunnlar från Egypten är Ship to Gaza en rännil.

Eftersom hjälpen till Gazaborna är så mager från Ship till Gaza är frågan vad som är det egentliga syftet med flottan. På sin hemsida skriver Ship to Gaza att man vill ge "Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter". Det är intressant att just mänskliga rättigheter åberopas. Deltagarna i Ship to Gaza, som tillhör en lång rad vänsterorganisationer, har inte precis stått på barrikaderna för mänskliga rättigheter någon annan gång än då det går att kombinera med skarp kritik av Israel. Under alla åren av diktatur i Nordafrika anordnades aldrig Ship to Cairo eller Ship to Tunis. Hade syftet med Ship to Gaza varit att hjälpa människorna i Gaza hade åtta båtar burit förnödenheter och två aktivister, istället för tvärtom.

Tyvärr är risken överhängande att även årets "Frihetsflotta" slutar som ett blodigt fiasko. Under måndagen gav den israeliska regeringen klartecken till sin flotta att stoppa Ship to Gaza. Man förbereder sig för olika typer av scenarion, allt från inget våld till extremt våld. Kontentan av detta kan bli dödade eller skadade aktivister, ett mer opinionsmässigt isolerat Israel och en befolkning i Gaza som försvinner bakom Israelfientliga symbolhandlingar. Ship to Gaza riskerar göra alla parter till förlorare.