Danska partier från vänster till höger har anammat Dansk Folkepartis främlingsfientliga agenda. Så brukar svensk rapportering låta. Och dansk integrationspolitik skiljer sig från den svenska. Nyanlända invandrare får lägre socialbidrag än personer som har vistats i Danmark i minst sju år. Den som vill anhöriginvandra rankas enligt ett poängsystem (poäng ges för bland annat utbildning, kunskaper i nordiska språk och arbetslivserfarenhet) och har större chans att få uppehållstillstånd ju högre poängen är.

Men danska forskare har reagerat mot den ensidigt negativa bilden i Sverige. Danmark har problem med en främlingsfientlig retorik, och integrationspolitiken är hårdare och tuffare än den svenska - men det handlar inte om orsak och verkan, menar Torben Tranaes (Sydsvenskan 7/1). Han skriver att den åtstramade invandringspolitiken var en ekonomisk nödvändighet:

Efter att arbetskraftsinvandringen stoppades på 1970-talet och anhöriginvandringen blev fri på 1980-talet växte gruppen invandrare som inte hittade något jobb. Trycket på välfärdsstaten ökade vilket har fått både vänster- och högerregeringar att strama åt invandringspolitiken, skriver Tranaes.

Janus Brandin önskar också (Newsmill 24/1) en mer "svensk" retorik och tolerans, men påpekar samtidigt att Danmark faktiskt är bättre än Sverige på att integrera invandrare på arbetsmarknaden.

För att få litet perspektiv kan man titta på Kanada, som ofta framhålls som ett integrationspolitiskt föredöme i Sverige. Landet är uttalat multikulturalistiskt och har en hög invandring, cirka 250 000 personer år 2008.

Men Kanadas invandring är efterfrågestyrd. Omkring 60 procent är "ekonomiska migranter" som väljs ut via ett poängsystem för att Kanada ska få påfyllning av personer med attraktiv utbildning eller yrkeskunskap. Anhöriginvandrarna är också en stor grupp, som inte poängsätts. Däremot måste man kunna försörja sin familj för att få ta den till Kanada. Flyktinginvandrarna, som svensk debatt oftast handlar om, utgör bara omkring 10 procent av invandringen till Kanada.

Lägg därtill att den som vill bli kanadensisk medborgare måste klara ett språk- och kunskapsprov samt svära en trohetsed (bland annat om att följa lagen och uppfylla medborgerliga skyldigheter) och Kanada framstår inte som Danmarks totala motsats.

Den främlingsfientliga retoriken och särbehandlingen i Danmark ska fördömas, men kanske borde vi försöka se nyktrare på intentionerna bakom den senaste inriktningen på delar av den faktiska politiken. I framtiden kommer västvärlden att slåss om invandrad arbetskraft. Kanada visar ett sätt att lyckas locka många arbetskraftsinvandrare. Försöker Danmark att öka sin arbetskraftsinvandring ska den ambitionen inte kritiseras.

Att invandrare får jobb på alla nivåer i samhället är faktiskt också ett sätt att bekämpa främlingsfientlig retorik.