Twilight - bokserien och filmerna om kärleken mellan Bella och vampyren Edward - älskas av unga kvinnor världen över. Men den svenska kultureliten är kritisk.

"Reaktionär", "förtryckt sexualitet" och "pro life-propaganda" är några omdömen. Kritikerna påpekar att författarinnan är mormon, och anar en hemlig agenda: Unga människor ska övertygas om att sex bara hör hemma inom äktenskapet samt att abort är fel.

Och så kanske Twilight tolkas i USA, där den sexualpolitiska debatten står mellan just högerkristna och liberaler. I Sverige, där det knappt finns några högerkristna utan sexualpolitiken debatteras av liberaler och vänsterfeminister, kan dock Twilight tolkas på andra sätt.

Avhållsamhetstemat i Twilight bygger på omvända könsroller. Bella vill nu medan Edward, som är över 100 år trots att han ser ut som 17, har en annan tids sexualmoral och vill vänta tills de är gifta. Därför kan Bella som få andra tonårshjältinnor leva ut sin sexualitet och åtrå, hon behöver inte vara rädd för att bli utnyttjad eller betraktad som lösaktig eftersom Edward håller på sig. Att tonårsflickan, inte pojken, får vara den ansvarslöst pådrivande i ett sexuellt sammanhang kan ses som frigörande. När kulturskribenter bara avfärdar ett förlegat "kyskhetsideal" tyder det på intellektuell slapphet.

När Bella och Edward slutligen gift sig och legat med varandra blir hon gravid. Edward och hans familj är oroliga att "demonbäbisen" ska döda henne och försöker tvinga Bella till abort, men hon vägrar.

Detta tolkar vissa kulturskribenter som ett debattinlägg mot fri abort. De missar därmed den grundläggande tvåsidigheten i den fria aborträtten: Den gravida kvinnan ensam avgör om hon vill göra abort eller fullfölja graviditeten. I Sverige i dag är det bara några stollar i Ja till livet som ifrågasätter kvinnans rätt att göra abort, men det finns åtminstone tre smygande hot mot kvinnans rätt att behålla ett barn som omgivningen anser att hon bör abortera:

1. Den i sig positiva trenden med mer engagerade pappor leder till krav från män att slippa bli pappor mot sin vilja, att få "medbestämmanderätt" vid abortbeslutet.

2. Den allt mer avancerade fosterdiagnostiken innebär en press på kvinnor att abortera foster med avvikelser även om de egentligen vill föda barnet. Bland annat framförs ekonomiska argument om att det är "egoistiskt" att föda ett barn som kanske kommer att kosta samhället mycket pengar.

3. Vid surrogatmödraskap är det oklart vem som äger abortbeslutet om de blivande föräldrarna ångrar sig - den gravida kvinnan är ju bara "värd".

Utifrån dessa nålstick mot kvinnans självklara rätt att välja eller välja bort abort, kan Twilight faktiskt ses som ett inlägg för kvinnans rätt att bestämma själv. Det är ju det Bella gör. När förmodat intellektuella kulturskribenter missar detta väcks misstanken att amerikansk populärkultur med kristen avsändare slentrianmässigt avfärdas som sexualfientlig.