Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och två medarbetare döms för brott mot vapenlagen. Straffet blev för var och en villkorlig dom och dagsböter. Journalisterna köpte ett illegalt vapen i Malmö för att pröva om det stämde som politiker och polisen påstått: att vapen flödar fritt i staden. Ynka fem timmar tog det för reportern att få tag på ett, varpå det överlämnades till polisen.

Att journalisterna köpt och kortvarigt befattat sig med vapnet har ingen bestridit. Men fanns det brottsligt uppsåt? Givetvis inte. Reportaget gjordes för att ge perspektiv till kraven på skärpta vapenlagar. Det mest förvånande är kanske egentligen inte den fällande domen, utan att åtal alls väcktes. Nog kan man undra om rättsväsendets snäva resurser använts på klokast sätt.

Att vara kritisk mot denna dom är inte detsamma som att hävda att journalister i sitt jobb kan bryta mot lagen hur som helst. Men för att belysa samhällsfrågor kan man i vissa undantagsfall behöva utmana existerande regelverk.

Det kan vara befogat att ta sig över en stängd gräns till en diktatur för att skildra övergrepp mot civilbefolkningen. Det kan vara motiverat att publicera utdrag ur sekretessbelagda handlingar för att belägga rättsövergrepp.

Det är oroande att Expressens reportage renderat villkorlig dom och dagsböter. Men domen kommer att överklagas och sista ordet är inte sagt.