Förra mandatperioden införde den rödgröna regeringen en automatiserad, årlig uppräkning av drivmedelsskatterna baserad på konsumentprisindex plus två procent. Det betyder att det över tid kan bli precis hur dyrt som helst att tanka bensin och diesel vid macken.

Lyckligtvis kom M/KD-budgeten med ett stopp för automatskattehöjningen emellan. Olyckligtvis har statsrådet Isabella Lövin (MP) deklarerat att den nya rödgröna regeringen, stödd på C och L, kommer att undanröja detta stopp.

Men är det inte av klimatskäl bara bra om fulbränslen till bilar beskattas ihjäl? Ett problem är att förutsättningarna för en levande landsbygd utanför de kollektivtrafiktäta storstäderna riskerar att skattas ihjäl på kuppen.

”Många är beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet. För att deras barn ska ha möjlighet att ha någon fritidsaktivitet. Kunna sporta eller spela ett instrument. Även om regeringen verkar tro det, så är det inte okynnesåkning folk ägnar sig åt”, skriver den östgötske riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) tillsammans med sin partiledare Ebba Busch Thor i söndagens Aftonbladet.

Deras kritik är rimlig. Bilisterna är redan saftigt överbeskattade och tvingas betala dubbelt upp för samhällsekonomiska kostnader som utsläpp och vägslitage. Konventionella bilar blir dessutom allt bränslesnålare och miljövänligare.

Vill regeringen påskynda övergången till en fossilfri fordonsflotta förefaller det därför varken rättvist eller befogat att piska sönder bilberoende människors vardagstillvaro med ännu högre skatter.

Oscarsson och Thor efterlyser istället en satsning på säker tillgång till klimatvänlig el som behövs för den koldioxidneutrala omställningsprocess vi står inför. Då är mer kärnkraft den bästa modellen.

Men att ladda fordon med elektricitet som genererats från atomreaktorer gillar inte de gröna heller. Vad göra då?

Tja, varför inte skaffa dig starka benmuskler och en cykelbil om du absolut måste ut på vägarna i Miljöpartiets Sverige.