Radikalvänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman fick ett utbrott av djupt känd vrede på Facebook i måndags. ”Jag kommer aldrig gå med i vänstern eller socialdemokraterna nu, har jag bestämt. Ni må ha en bra politik vad gäller rättvisa, men ni fattar ingenting om själen! Hur tänker ni er livet egentligen, undrar jag?...

Och liberalerna då, ska inte de stå för frihet? Tydligen inte! För att vara riktigt jävliga ska de införa förbudet MITT I SOMMAREN. Trodde ni att ni skulle kunna ta en öl och en cigg i juli, nej så roligt ska vi inte ha. Själv trodde jag inte vi hade någon regering, men göra livet surt för folk, det går bra ändå?”

Uppenbarligen. Riksdagspartierna har ägnat över tre månader åt att driva gäck med regeringsbildningen och lämnat Sverige utan ett nytt styre. Lösningar på allvarliga samhällsproblem som det eskalerande gängvåldet, integrationsutmaningarna och bostadsbristen skjuts därmed ytterligare på framtiden.

Att samla ihop sig till att förbjuda rökning utomhus lyckades däremot våra folkvalda representanter, trots det parlamentariska kaoset i övrigt, alldeles utmärkt med. Vilken härlig prioritering, va?

Förra veckan drev de rödgröna igenom lagen, som börjar gälla den 1 juli 2019. Liberalerna och Sverigedemokraterna gjorde förbudet möjligt genom att i ohelig allians lägga sig i voteringen. M, C och KD röstade emot (heder åt dem!). Det förmynderiindustriella komplexet har vunnit ännu en DDR-artad seger.

Enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har såväl de vuxnas som de yngres tobaksbruk minskat kraftigt under hela 2000-talet. Men det räcker inte för glädjedödarnas folkhälsofanatiker.

Inte ens vi vanliga feströkare ska kunna synda med en enstaka Lucky Strike till glaset på uteserveringen. Någon genuin omsorg om andra människors lungor handlar det knappast om. Faran med passiv rökning utomhus är praktiskt taget obefintlig.

Att förbudet även omfattar e-cigaretter, vars rök består av vattenånga, visar vad lagen är uttryck för: ren och skär översittarmoralism. Ska vi själva få bestämma över våra kroppar eller räknas dem som statens egendom?

Sverige går en mycket trist utveckling till mötes om det inte förmås att hålla vakt vid den civila sfärens gränser mot partiklassens uppfostringssugna gesundheitsivrare. Kajsa Ekis Ekman har min fulla sympati.