Enligt judisk tradition bör man slita sönder sina klädesplagg vid Klagomuren i Jerusalem, detta som tecken på sorg över det ödelagda templet som förstördes av romarna år 70 efter Kristus.

Region Östergötland har också sin variant av Klagomuren, officiellt betecknad patientnämnden. Dit kan missnöjda östgötar vända sig om de har kritik mot sjukvården. Och det gör allt fler, även om de kanske inte mer än bildligen sliter sönder sina kläder på kuppen.

Som Corren nyligen uppmärksammade (17/4) har patientnämnden fått ett växande antal ärenden att hantera, från 1506 stycken 2017 till 1612 stycken 2018.

De flesta klagomålen, som dramatiskt ökade med nära 50 procent i fjol, rörde - ja, gissa: tillgängligheten.

Det är den offentliga vårdapparatens kroniska sorgebarn. Faktiskt får man lust att slita både hår och kläder i frustration över att detta eviga problem, men istället väljer en tilltagande andel svenskar en konstruktivare lösning och tecknar en privat sjukvårdsförsäkring.

Det kan ses som ett tydligt underkännande svar på partiernas lika återkommande som ihåliga löften om att fixa den illa fungerade gamla landstingsmodellen med vårdplatsbrister, långa köer och ojämlik tillgång till vård i landet.

I sin tur valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förra året att uttrycka ideologiskt missnöje över folkets fortsatta misstro mot den offentliga vårdens förmåga att leverera genom att införa straffbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar.

Ändå ökade antalet sådana försäkringar med 2,3 procent under 2018. Totalt har idag runt 650 000 svenskar sökt sig till detta alternativ, en form av att rösta med fötterna. Borde inte det stämma till en seriösare eftertanke bland våra styrande politiker?

Nederländerna brukar anses ha Europas bästa sjukvård. Där har varje medborgare en obligatorisk sjukförsäkring som köps från konkurrerande privata försäkringsbolag. Tilläggspremier för särskilt vårdbehövande betalas av staten.

Vad sägs om att anamma den idén i Sverige?