När Martin Strid, ledamot SD i Borlänge, förklarade att muslimer som lämnar islam byter karaktär från muhammedaner till att bli människor, motiverade han sin kunskap med att ha läst om islam. Martin Strid illustrerar ett vanligt sätt att resonera kring religion och islam. För det första tycks kombinationen av att ha läst Koranen och någon bok om islam räcka för att utnämna sig till islamexpert. För det andra illustrerar hans påstående hur teologi snarare än religionsvetenskap präglar mycket av tänkandet kring religiösa uttryck.

Teologi är ett kristet påhitt. Teologi skulle genom läsning av urkunder finna religionens kärna och den vägen bedriva mission. För om teologer kunde visa att kristendomen var en bättre religion är andra religioner borde vettiga människor naturligtvis byta religion. Resultatet blev exempelvis biskopen i Lund Anders Nygrens (1890 – 1978) tes om att kristendomen var kärlekens religion och judendomen lagbundenhetens religion. Så om människor bara valde kristendomen kunde de inte bara bli bättre människor utan också frälsas på köpet. Hänvisning till vissa texter blev detektorn som avslöjade hur människor tillhörande andra religioner betedde sig och tänkte. Det var alltså religionen och dess urkunder som var problemet inte utövarna.

Men människors variationsrika utövning av religion överensstämmer inte med vad teologer skulle kunna anse är religionens kärna. Vad som står i skrifterna har mycket mindre betydelse än människors förståelse och tolkning av dem. Framför allt är religion i allmänhet lika ryggradslös som anpassningsbar till det sammanhang som religionen utövas i. Religion är resultatet av dess utövare vid varje given tid och plats. Inte tvärt om.

Dessutom är det rimligt att se religion mer som en kultur eller civilisation, i betydelsen människor som producerar texter, konst, byggnader och idéer eller ideologier som förmedlar rasism och hat eller kärlek och omtanke. Ideologierna utvecklas dessutom eller läggs ner över tid beroende av sociala sammanhang på olika platser i världen. Att kritisera ideologier är naturligtvis inget fel.

Jag hör och läser variationer på Strids resonemang dagligen även om de sällan är lika tillspetsade. Vad en troende muslim tänker vet de experter som genom att läsa Koranen funnit islams kärna. Den kärnan tjatar de om är ideologin islam som man måste kunna kritisera. Eller så hävdar de att troende muslimer anser att Koranen kommer från Gud och därför måste följa det som står där ordagrant.

Koranen anses alltså styra muslimer. Inte tvärt om.

Resultatet av det synsättet blir att islam är problemet och att troende muslimer varken tänker eller tolkar. En troende muslim är alltså helt enkelt i bästa fall dum i huvudet. I värsta fall farlig. Muslimers räddning är då naturligtvis att bli mindre troende eller byta religion. Mindre Muhammedan och mer human.

Många pliktskyldigt upprörda över Strids utläggning skulle möta honom om de såg sig i spegeln.

Eli Göndör är fil.dr. i religionshistoria, senior fellow på Timbro och fristående krönikör