Ända sedan 2006 har politikerna i Moras och Orsas gemensamma miljönämnd, med S+C-majoritet, utrett klagomål från en person som anser sig lida av så kallad "elöverkänslighet". Trots att alla vetenskapliga studier visar att elöverkänslighet inte existerar (annat än som psykosomatisk åkomma), har politikerna i Dalarna lagt hundratusentals skattekronor på att utreda ärendet.

Utredningarna landade i slutsatsen att mobiloperatörer och Teracom skulle tvingas att rikta om sina antenner, för att skapa en så kallad "strålningsfri zon". För att den "elöverkänslige" mannen inte skulle tvingas att gå klädd i en silverdräkt (!) skulle alltså boende och arbetande i och omkring Venjan förlora tillgång till mobil uppkoppling, radio och tv.

Det var i det läget, i november förra året, som DN uppmärksammade fallet, vilket i sin tur fick föreningen Vetenskap och folkbildning att utse miljönämnden i Mora-Orsa till "Årets förvillare 2011". Och i går beslutade nämnden att trots allt låta antennerna fortsätta att stråla.

Händelsen är ett utmärkt exempel på att politikers makt bör begränsas eftersom även politiker kan dra helt orimliga slutsatser. Men det är också ett fint exempel på när medier fungerar som bäst.