Regeringen räds inte att använda alla till buds stående medel för att en grupp på ungefär 9 000 ensamkommande som saknar asylskäl tillfälligt ska kunna stanna i landet. När remissinstanserna således påpekar brister i förslaget om uppehållstillstånd för att dessa personer ska kunna gå gymnasiet, då ser regeringen till att lyssna.

Därför har förslaget nu korrigerats för att undvika hinder som finns i redan existerande lag och praxis.

Det ska till exempel vara möjligt att bevilja tillfälligt uppehållstillstånd även om den ensamkommandes identitet är oklar och om han eller hon endast ska studera på deltid på grund av arbete eller andra omständigheter.

Justeringarna läggs till den redan långa listan med kriterier i förslaget som tydligt pekar ut en viss grupp personer som inte har skyddsbehov och därför inte kan få asyl. Det gäller människor som ansökte om uppehållstillstånd senast 24 november 2015, varpå beslut om utvisning ska ha dröjt mer än 15 månader. Personerna ska dessutom ha hunnit fylla 18 år innan beslut om utvisning fattades.

Problemet är att dessa ensamkommande oftast inte kan styrka sin ålder, vilket normalt är ett krav för att få uppehållstillstånd.

Men det kravet tar regeringen alltså bort för just den här gruppen. Allt för att de ska slinka igenom asyllagstiftningen, utan hänsyn till att hindren finns där av en anledning.

En annan konsekvens av förslaget blir att 9 000 vuxna personer ska slussas in i gymnasieskolor där de ska utbildas tillsammans med barn. Det är en sak om de ensamkommande garanterat är knappt över 18 år, men många av dem är sannolikt betydligt äldre än så. Detta är knappast en rättvis behandling av gymnasieeleverna.

För att förslaget ska bli verklighet och uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska kunna beviljas krävs att Centerpartiet röstar för det.

Övriga Alliansen och SD har redan sagt nej. Regeringen har därför gått C till mötes och infört möjligheten att, inom ramen för uppehållstillståndet, studera på halvtid och arbeta resten av tiden. Den som därefter kan försörja sig ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd som inkluderar arbete på deltid gränsar dock till arbetskraftsinvandring – för vilket det redan finns ett system. Den som söker asyl bör bara få uppehållstillstånd om personen har skyddsskäl. Om man i stället vill få uppehållstillstånd för arbete bör man vara tvungen att ta vägen genom systemet för arbetskraftsinvandring.

Regeringen lider av ett sällan skådat tunnelseende. 9 000 ensamkommande, som antas hunnit fylla 18 år medan de väntade på beslut om uppehållstillstånd, ska få stanna – om så hela asylsystemet ska rivas upp med rötterna.

Detta är ett missbruk av våra lagar, som ska bygga på förutsägbara principer och inte politikers förbarmande över en viss grupp på bekostnad av alla andra.