Linköping SSU Göteborg uppmanar till bojkott av hamburger­kedjorna McDonald’s, Burger King och Max. ”Ham­burgarna är goda men inte arbetsvillkoren”, menar ungdomsförbundet, som därmed dissar Sveriges största arbetsgivare för ungdomar, ungefär 30 000 närmare bestämt. När restaurangmomsen sänktes, gjorde McDonald’s likadant med priserna, sålde fler hamburgare och anställde fler – ungdomar. Och ingenting ökar chansen att få ett jobb lika mycket som att redan ha ett.

Eftersom S ämnar återställa momsen om det vinner valet, och därmed riskera de 10 000 arbetstillfällen som sänkningen beräknas ha gett, samarbetar ungdomsförbund och moderparti fint mot samma mål: högre ungdomsarbetslöshet. Man häpnar.

Ordföranden menar att SSU Göteborg inte upp­manar till bojkott, bara att folk ska ”tänka till lite”. Sloganen ”Gör burgaren hemma i stället” är dock svår att utläsa som något annat än att folk inte ska gå på hamburgerrestauranger.

Vem är det som behöver tänka till lite, egentligen?