I september avslöjade Kvällsposten att en rapport som sågade Sveriges gränsskydd hemlighölls inför valet. Kortfattat: Sverige har ingen kontroll över gränsen.

Vi har en av EU:s sämsta gränskontroller, vilket innebär att vi riskerar att släppa in brottslingar och jihadister.

Det går att göra en kvantitativ jämförelse: Samtidigt som Sveriges gränskontroller granskades, granskades också Nederländernas. Där finns Europas största hamn med direkt tillgång till världshaven, och världens 11:e största flygplats, mätt i passagerartrafik.

På grund av komplicerade avtal med Belgien har landet också en väldigt komplicerad gränsdragning full av enklaver. Sverige å andra sidan, är i praktiken en halvö. Våra gränser består till stor utsträckning av punkter, så som flygplatser, hamnar och brohuvuden i Öresund och Svinesund. Tillgången till svenskt vatten är någorlunda skyddat av Norge och Danmark. Gränsen till Finland är kort.

En stor del av Sverige omsluts av hav. Sverige har således en mycket gynnsam geografisk situation. Så hur gick då granskningen?

Nederländerna fick 13 anmärkningar i granskningsrapporten. Sverige fick 95. Gränskontrollerna är bara ytterligare ett exempel där Sverige är ett land som inte tar trygghet och säkerhet på allvar.

Gränskontrollerna delas upp mellan ett sammelsurium av myndigheter. Migrationsverket är ansvarigt för en del, polis för en del, tullen för en och kustbevakningen för sin del. Problemet är bara att ingen av dessa myndigheter har gränsbevakning som sin huvuduppgift. Som om inte det vore nog delar sju olika polisregioner tillsammans med både IT-avdelningen och personalavdelningen på ansvaret för polisens gränskontroller.

EU efterfrågar en samlad gränskontroll, men den svenska är lika splittrad tappad glasflaska.

Chefen för gränspolisen, Patrik Engström, hävdar att gränsskyddet varit nedprioriterat i nästan tjugo år och aldrig haft tillräckliga resurser. Han säger att varken regeringen och polisen internt varit intresserade av att göra något åt saken. Liknande uppgifter finns i stora delar av polisen.

Det eftersatta gränsskyddet är en viktig anledning till att så många utländska stöldligor kan härja i Sverige. Enligt polisen står de för 50 procent av alla inbrott, och bara cirka 3 procent klaras upp. I Finland är uppklaringsprocenten mellan 20 och 25 procent, och många poliser menar att Sverige gav upp gränsskyddet, ”vi packade ihop och gick hem” som en uttryckte sig, när vi gick med i EU medan finnarna stannade kvar. De tappar med andra ord aldrig gränsen.

Problemet med bristande gränskontroll slutar tyvärr inte vid gränsen, eftersom det innebär att obehöriga får ta sig in i landet och tvingas leva i skuggsamhället. De jobbar svart eller begår brott, lever under dåliga förhållande och blir ofta utnyttjade av andra ljusskygga personer eftersom de saknar rättigheter.

Det är ett enormt problem, som dessutom växer. Det slutar inte vid gränsen, men det börjar där. Därför måste vi återta kontrollen. Frågan är om regeringen ämnar att göra det. Mikael Damberg tycker nämligen ”inte att kritiken är rättvisande” och att ”vi har en i stort fungerande organisation i dag”. Så vänta er inga åtgärder i närtid.