Marika Formgren skrev hånfullt "Foliehattarna förlorade" och syftade på den elöverkänsliga mannen från Mora som begärt att kommunen skulle dämpa strålningen vid hans bostad med stöd av svensk lag. I texten framgick inte att mannen är en välutbildad elingenjör som skadats i sitt arbete vid ett kraftbolag, och att den "silverdräkt" han använder är i ett high tech-material utvecklat för industriella och militära skyddsbehov.

Ledaren sätter fingret på ett allvarligt samhällsproblem: En skrämmande brist på medkänsla och respekt för andras erfarenheter och individuella känslighet. För att undvika faktafelen borde Elöverkänsligas Riksförbund med decenniers erfarenhet ha konsulterats, i stället för en skeptikerförening.

I takt med att vår exponering för mobilstrålning ökat lavinartat de senaste åren, ökar också antalet drabbade. Detta har föranlett både EU-parlamentet och Europarådet att rekommendera åtgärder. Det handlar om hjärtpåverkan, huvudvärk, yrsel, illamående, med mera, symtom som finns beskrivna sedan 60- och 70-talet. Det finns gott om vetenskapliga studier som stöder samband mellan exponering för strålning och elöverkänsligas symtom.

Mona Nilsson

Journalist, författare till Mobiltelefonins hälsorisker

Corren svarar:

Med "foliehattarna" syftade jag på politikerna i Mora-Orsa miljönämnd som var beredda att stänga av en hel by från mobiluppkoppling, radio och tv, inte på den sjuke mannen. Jag delar inte uppfattningen att föreningen Vetenskap och folkbildning kan avfärdas som en "skeptikerförening".

Marika Formgren