Och de har större inflytande än någon gång sedan 1980-talet. Det visar ett nytt index över auktoritär populism som presenterades i dagarna. Rapportförfattaren, Andreas Johansson-Heinö, och Timbro-chefen, Karin Svanborg-Sjövall, skrev på DN Debatt i helgen att det är dags att inse att detta inte är ett temporärt problem och att vi måste bemöta de auktoritära idéerna.

Jag har funderat en del på varför folk lockas till dessa partier och hur man bemöter det. Inte minst sedan jag såg superpopulisten (med tydliga auktoritära drag) Donald Trump på ett kampanjmöte i New Hampshire tidigare i år.

Påstår inte att jag har några riktigt bra svar, men tror att en viktig komponent behöver adderas till det som Johansson-Heinö och Svanborg-Sjövall föreslår för att bekämpa denna utveckling. De menar att centrala demokratiska principer inte ska vara förhandlingsbara men att de dagsaktuella sakfrågorna kan förhandlas med alla. De manar också oss politiker att inte låtsas som vi kan fixa allt. Populisterna vinner näring ur brustna förhoppningar och skyller på invandrare, EU eller globalisering.

Överlag bra råd, tycker jag. Att bekämpa auktoritär populism handlar inte om kortsiktig taktik hur Sverigedemokraterna ska bemötas i den ena eller andra frågan, utan om en långsiktig strategi som tar sikte på idéer och strömningar som göder dessa partier.

Men som sagt, en sak behövs till deras recept: Framtidstro. Då menar jag inte den flummiga, luddiga sorten med intetsägande visioner. Utan en optimism baserad på hårda fakta. Vi är mitt inne i en digital revolution som håller på att förändra samhället i minst lika stor, troligen större, omfattning än den industriella revolutionen.

Svält och fattigdom har minskat dramatisk senaste åren, och en värld där ingen svälter är maximalt ett par årtionden bort. Människor kan då ägna sig åt att utveckla de samhällen de lever i, istället för att bara överleva. Idag kan vi ta del av ungefär halva jordens befolknings idéer och tankar via internet och inom några år är alla uppkopplade. Mänskligheten får för första gången tillgång till alla människors hjärnkapacitet och vi kommer tillsammans vara smartare än någonsin tidigare. Datorernas kapacitet dubblas ungefär vartannat år och bidrar i ökande grad till vår utveckling. Den ökade prestandan ligger bakom att IBM:s Watson redan idag är bättre än läkare på att identifiera flera tidiga cancerformer.

Antalet demokratier har ökat kraftigt sedan 1970-talet och en värld med enbart demokratier är möjlig. Demokratier krigar inte med varandra, har ett välstånd som vida överstiger auktoritära länder och människor lever längre, hälsosammare, betydligt mer berikande liv i demokratier. Detta är fakta, inte fromma förhoppningar.

Vi kan inte bara invänta denna framtid, den måste skapas, med konkreta planer och idéer. Det är inte bara mindre utvecklade länder som gynnas. Mänskligheten har bara kommit igång. De allra största framstegen ligger framför oss – och de ska komma alla människor till del.