GDPR, förbud mot vejpning på uteserveringar, fyrverkeriförbud, miljözoner, särskild skatt till SVT, ja livet som hederlig svensk har inte blivit lättare den sista tiden. Den som sköter sig, arbetar och betalar skatt får vänja sig vid att bli hunsad.

Det ÄR svårt att lösa verkliga samhällsproblem, annars hade de inte varit några problem, men det behöver inte betyda att politiken ska ägna tid och energi på småsaker och fjuttig symbolpolitik. Organiserad brottslighet, dödsskjutningar, IS-terrorister i Sverige kan inte tillåtas bli något som etablerar sig i samhället.

En del medborgare ger upp direkt över allehanda dåliga nyheter, trots att nyheter alltid har den karaktären. Mer sansade personer kan också börja misströsta när klyftan mellan politikens prioriteringar och vad som är verkliga problem blir för stor.

En ny regering borde därför vara tydlig med att dess uppgift är att tjäna hederligt folk och se till att personer som inte har hederliga avsikter eller handlingar slutar. En tydlig prioritering på brottsbekämpning skulle kunna ge fler ett hopp om att politiker faktiskt bryr sig.

De senaste årens utveckling har stärkt populismen, delvis på grund av ren inkompetens men också på grund av en aktiv motvilja att se problem och vilja göra något åt dem. Genom att ansvariga politiker ignorerar problemen, tror populisterna själva och deras anhängare att de också sitter inne med de bästa lösningarna, trots att historien visar att det sällan är sant.

Det är alltså en dubbelt farlig utveckling. En demokrati och en rättsstat måste alltid kunna freda sig och skydda människors grundläggande rättigheter.

Att ge myndigheter ökade befogenheter gentemot vanliga människor, skapar en misstro till politiken. Varje nytt förbud lägger stenar i fel vågskål. För många stenar så kommer skålen att tippa över.

I verkligheten är de allra flesta människor fullt kapabla att leva sina liv, lösa de problem som kommer längs vägen, välja mellan olika alternativ, ha dåligt samvete ibland och känna stolthet i andra stunder. Politiker måste inse sina begränsningar här. Det finns ingen anledning till att stat och lagar ska styra och reglera detaljer och småsaker.

Även den som inte rör sig i kriminella kretsar kan råka illa ut, och då behövs statens skydd. Om staten sviker blir det enda alternativet att försöka ta rättvisan i egna händer.

Vi har under förra året kunna se inkonsekvenserna inom rättssystemet. Ungdomar som dödsmisshandlar en uteliggare, men där tingsrätten ändå tänker sig att det inte var misshandeln som orsakade dödsfallet. En terrorist som försöker elda upp en synagoga men inte kan utvisas på grund av att rätten inbillar sig att hans säkerhet inte kan garanteras i hemlandet, etc etc. Så kan vi inte ha det.

Och det duger inte att politiker skyller på domare och nämndemän eller att rätten beklagar sig över lagstadgade straffskalor.

Gör det som väljarna har rätt att förvänta sig. Sluta med att dalta med personer som inte vill vara laglydiga. Upphör med att dirigera de laglydiga och inskränka vår frihet. Samhället måste kunna skilja på rätt och fel, först därefter är det möjligt att ha en diskussion om vad som är bra, dåligt, önskvärt och möjligt.