Linköpings största kommunala skola, Anders Ljungstedts gymnasium, söker ny enhetschef (en för övrigt intetsägande benämning, varför inte en statustitel som "chefsrektor" i stället?). Vid årsskiftet beräknas den nye enhetschefen vara på plats (Corren 14/9). Inte i brådrasket, alltså. Men det är bra att arbetet med att finna rätt person till denna viktiga ledarposition inte förhastas.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har pekat ut ett bra ledarskap som avgörande för att vända trenden i svensk skola: ”Rektor har en central roll för arbetsklimatet och att uppmuntra lärare att lära av varandra” (ur rapporten ”Myter om skolan hindrar utveckling”). För att duktiga lärare ska få arbetsro och kunna premieras är en kompetent och lyhörd ledare oerhört viktig.

Enligt kommunens bildningschef Tommy Johansson är majoriteten sökande utomsocknes. Förhoppningsvis tänjs också fler gränser än de georgrafiska när den nya enhetschefen ska hittas. Goda och beprövade ledaregenskaper borde väga tyngre än pedagogiska meriter från exempelvis för- eller grundskolan. När man nu tar god tid på sig, borde nytänkande hinnas med.

Maria Björk Hummelgren