Ledare När människor oroar sig för framtiden är det svårt för i grunden optimistiska ideologier som tror på människan, förnuftet och framsteget att göra sig hörda. Att tala om för folk hur bra de egentligen har det är en tondöv strategi. Särskilt som det finns gott om anledningar till oro.

För tolfte året i rad minskade 2017 demokratiska fri- och rättigheter som pressfrihet, yttrandefrihet och fria och rättvisa val i världen. Detta ihop med krig och konflikter leder till stor migration som överbelastat allt fler mottagarländer. Västvärlden tyngs av växande skuldsättning till välfärd och finanssystem efter en krishantering som skjutit problemen på en framtid som nu är här. Politiska krafter växer som hellre än att ta itu med dessa problem vill hitta någon att skylla dem på.

Partier som kallar sig liberala har sin både svåraste och viktigaste stund just nu. De borde våga gå emot rådande samhällstrender – inte genom att förneka problemen, utan genom att tala om vad som kan bidra till att minska dem: För att världen ska kunna bli tryggare, säkrare och mer tillitsfull, så måste den bli friare.

Ett militärt försvar är en del av statens kärnuppgifter och nödvändigt för att avskräcka aggressiva stater. Men ska vi kunna bygga en fredlig värld är det genom handel och rörlighet över gränserna. Ömsesidigt utbyte som berikar båda parter bygger en grund för fred och förståelse, länder länkas samman i beroenden som försvårar och fördyrar konflikter. Det är inte ofelbart, men effekten är mätbar och konstaterad.

Respekt för fri- och rättigheter har också internationella effekter. Västvärldens flagranta avsteg på 2000-talet med tortyr och hemliga fångläger är en bärande del av islamisters rekryteringspropaganda. Omvänt ger frihetliga exempel och möjligheten att kunna få asyl dissidenter mod att konfrontera orättvisor i sin del av världen. Liberalismen utgör en ständig och levande motståndskamp mot förtrycket överallt i världen.

Liberalismen är också akut relevant här hemma. Inte bara för att företagsamhet och innovationer behöver kunna blomstra för att lösa stora utmaningar inom välfärd och miljö, utan också som ett skydd mot allt ont som kan drabba också oss.

Allt vi ser hända där, kan också hända här. Det har hänt här på vår krigshärjade kontinent för inte så länge sedan. Som inte minst Judith Shklar formulerat i sin ”rädslans liberalism” är de grundläggande liberala institutionerna – personlig frihet, demokrati och yttrandefrihet – vårt bästa skydd för medmänsklighet, anständighet och ren överlevnad i sådana svåra tider.

Mattias Svensson