I Tyskland har högsta förvaltningsdomstolen nu tillåtit lokala förbud mot äldre dieselbilar. Detta kan mycket väl bana väg för liknande åtgärder i Sverige.

Hos regeringen ligger sedan 2016 Transportstyrelsens förslag på två typer av miljözoner i tätorter som en svensk variant på ett eventuellt dieselförbud. Den mildaste föreslagna miljözonen, klass 2, tillåter enbart de dieseldrivna bilar som uppfyller kraven för den nyaste miljöklassen Euro 6 som infördes 2014. I den strängare miljözonen, klass 3, får inga diesel- eller bensinbilar köras alls, med undantag för Euro 6 elhybrider.

Om Transportstyrelsens förslag på miljözoner blir verklighet ser det alltså mörkt ut för ägare av dieselbilar med lägre miljöklass än den endast fyra år gamla Euro 6. Det är fortfarande upp till varje kommun om miljözonerna ska införas och hur stora de ska vara, men där det sker kan alltså bilar som är bara några år gamla portas från stadskärnor. Detta beräknas drabba 1,3 miljoner bilar.

Anledningen till att dieselbilen gått från att vara ett miljövänligt alternativ till det motsatta är inte att den helt plötsligt blivit sämre för klimatet. Diesel är fortfarande mer energieffektivt än andra drivmedel eftersom den släpper ut mindre koldioxid och tar bilen längre på varje tank. Haken, som uppmärksammats på senare tid, är de stora mängder kväveoxider som dieselbilar släpper ut och som skapar en hälsofarlig luft i våra städer. Det ligger alltså i allas intresse att dessa föroreningar minskar, men vem ska betala priset för det?

Med de föreslagna miljözonerna blir det bilägarna. Detta trots att staten genom skatteregler och miljöbilspremier har gynnat dieselbilar, vilket lett till att många köpt just en sådan med den goda viljan att köra så miljövänligt som möjligt. Om miljözonerna breder ut sig tvingas de antingen räkna med att inte kunna köra i vissa städer eller sälja bilen till någon som kan tänka sig det.

Klart är dock att värdet minskar på bilar som inte kan köras överallt. Med tanke på hur staten svängt i dieselfrågan bör man överväga om de föreslagna stränga miljözonerna bör mildras, så att smällen mot bilägarna inte blir lika kraftig och kostsam.

Situationen med dieselbilar är ett talande exempel på vad som händer när miljöpolitiken präglas av förbud och straffbeskattning. Risken finns att dessa leder människor åt fel håll.