Statsminister: Fredrik Reinfeldt (M)

Redan historisk som moderatledare med två valsegrar och åtta år på statsministerposten. Att tillsammans med Socialdemokraterna reformera Sverige in i framtiden är en utmaning som kommer att locka honom till ännu en mandatperiod. Populär och statsmannamässig.

Närings- och energiminister: Stefan Löfven (S)

Kärnkraftsvän med förståelse för näringslivets villkor. Som klippt och skuren för en av nästa mandatperiods huvuduppgifter: att återställa förnuft och långsiktighet i energipolitiken med nya reaktorer, en förutsättning för att trygga välfärd och sysselsättning.

Finansminister: Anders Borg (M)

Vill man ha kvar Sveriges mäktigaste person i regeringen är det den här positionen han vill ha. Med en stark, reformvillig majoritetsregering behövs en lika stark finansminister. När Borg talar lyssnar hela Europa.

Arbetsmarknadsminister: Magdalena Andersson (S)

Smart pragmatiker som lotsar oss tillbaka till den klassiska svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om villkoren utan statlig inblandning. Det ger flexiblare förhållanden som särskilt underlättar möjligheterna för unga, lågutbildade och invandare att få jobb.

Utrikesminister: Margot Wallström (S)

Drömvärvningen! Envist hållit sig borta från partipolitiken efter den internationella karriären i EU och FN. Men kan hon motstå att bli utrikesminister i en regering som denna? Lär passa Wallströms fritänkande personlighet utmärkt. En diplomatisk stjärna på den globala scenen som också blir ett kitt i ministerkretsen.

Utbildningsminister: Widar Andersson (S)

Folkbladets chefredaktör gör comeback som politiker. F d ordförande för Friskolornas riksförbund och förstår vikten av ett fritt skolval och vinstintressen. Pragmatiker som redan anslutit sig till S- och M-idén och kan bli den helande kraft som skolan behöver.

Justitieminister: Maria Abrahamsson (M)

Jur kand som arbetat som jurist och journalist. Karriären vid sidan om den politiska är meriterande och skänker en trygghet som gynnar det mod och den rättframhet som är centrala på den här posten. Abrahamsson äger båda.

EU- och handelsminister: Christofer Fjellner (M)

Vår synligaste europaparlamentariker, som strider för att EU åter ska bli vad EU var tänkt som från början: en frihandelszon. Försvarar svenskt snus med samma intensitet som den fria rörligheten. Kan EU-apparaten efter tio år i Bryssel.

Bostadsminister: Mikael Damberg (S)

En av de vassaste förmågorna i S. Dammar av Tage Erlanders gamla proposition om att skapa en fungerande bostadsmarknad genom avveckling av hyresregleringen, ett förslag som Folkpartiet tyvärr sänkte. Med FP ur vägen finns inte det problemet längre och bostadsbristen i Sverige kan åtgärdas.

Försvarsminister: Jan Nygren (S)

Nära att bli Ingvar Carlssons efterträdare som statsminister 1996. Arbetat med försvarspolitik och inom försvarsindustrin (bland annat Saab), har brett förtroende från många håll - vilket behövs för att rycka upp vår missköta försvarsmakt. Lämnar även in medlemsansökan till Nato.

Socialminister: Björn Fries (S)

Fd nationell narkotikasamordnare 2002-2008. Sverige behöver mindre av kontraproduktiv repression och mer av vetenskapsbaserade insatser mot drogmissbruk och narkotikarelaterad brottslighet. Fries har engagemanget som krävs för att utforma en modern, effektiv socialpolitik för samhällets mest utsatta grupper.

Socialförsäkringsminister: Finn Bengtsson (M)

Bakgrund som överläkare och professor, idag ledamot av Socialförsäkringsutskottet. Självständig och omdömesgill politiker från Linköping med gedigna kunskaper i hälso- och omsorgsfrågor. Som ansvarig för översyn av socialförsäkringssystemen är det nog svårt att hitta någon mera lämpad.

Miljö- och landsbygdsminister: Anna Maria Corazza Bildt (M)

Miljö- och landsbygdsfrågorna går ofta ihop, därför är det vettigt med en person att hantera dem. Corazza Bildt är europaparlamentariker och vet EU:s makt över frågorna. Frihandelsvän och småföretagare med erfarenhet av jordbruk.

Migrationsminister: Mona Sahlin (S).

SD:s största hatobjekt – bättre merit för denna post finns knappast. Går i spetsen för en human och generös asylpolitik, utökar även arbetskraftsinvandringen. Integrationsministerposten avskaffas dock, integrationsfrågorna bär självklart samtliga statsråd ansvar för.

Kommunikations- och infrastrukturminister: Lena Micko (S)

Linköpings oppositionsråd har ett långvarigt förtroende från sitt parti. Suppleant i S mäktiga verkställande utskott. Tillväxtinriktad med ledarskapserfarenhet och brett engagemang i infrastrukturfrågor. Kan bli en stark röst för behoven ute i landet.

Kulturminister: Jonas Hassen Khemiri (opolitisk)

Engagerad och modig författare utan partibok, vilket kan gynna politikområdet. Välkänd samhällsdebattör som kan höja kulturens status och förankra den i det svenska folkhemmet. Kan bli en viktig förebild och öka ungas intresse för läsning.

Idrottsminister: Mats Wilander (opolitisk)

Sveriges förfall som tennisnation är en skandal. Nu krävs kraftsamling. Förre världsettan Wilander leder oss mot tennistoppen igen. Dessutom ett starkt namn i idrottsvärlden som kan göra verklighet av vår OS-ansökan.