Under dagen i dag kunde vi se en buss åka genom Linköping med budskapet ”Abort dödar små människor” och bilder på blodiga foster längs sidorna. Det är föreningen MRO, Människorätt för ofödda, som har valt detta makabra sätt att demonstrera sitt abortmotstånd. På sin hemsida visar föreningen fler bilder på hela - eller delar av - döda foster samt en video där en abort utförs ackompanjerad av domedagsmusik. Deras opinionsbildning vänder sig främst till allmänheten, ”så länge människor inte inser att abort är fel så kommer de att fortsätta”, säger talespersonen Nasrin Sjögren till Corren.

I år är det 40 år sedan svenska kvinnor fick rätten att själva besluta om abort. Aborträtten är kopplad till kvinnors frigörelse och rätt till sina egna kroppar. Den är ett tecken på jämställdhet, frihet och sekularisering och hänger tätt samman med graden av demokratiska rättigheter. Långt ifrån alla kvinnor har den rättigheten. För en vecka sedan publicerade Svenska Dagbladet ett reportage om unga kvinnor i Nicaragua, som har ett av världens strängaste abortförbud. Där tvingas kvinnor föda barn efter att de blivit våldtagna, de som trotsar förbudet och uppsöker privata kliniker gör det med fara för sitt liv. Flickor i tonåren eller ännu yngre föder barn och får sin och barnens framtid förstörd som utstötta i samhället. I Nicaragua som andra länder med abortförbud hänger förbudet samman med bristande mänskliga rättigheter, kvinnoförtryck, dålig sexualupplysning och/eller kyrklig makt. I många länder ifrågasätts och attackeras aborträtten, i Sverige bland annat av föreningar som MRO.

MRO är inte emot aborter där kvinnans liv är i fara. Men Nasrin Sjögren jämför abort med att döda ett barn med Downs syndrom. Det är en orimlig jämförelse, juridiskt som moraliskt. En avbruten graviditet kan inte likställas med att ta livet av ett levande barn. I Sverige råder den fria aborträtten fram till graviditetsvecka 18, därefter krävs tillstånd från Socialstyrelsen. En debatt om abortgränsen pågår, både i Sverige och utomlands, eftersom det med dagens medicinska kunnande är möjligt att rädda livet på allt mindre foster, så tidigt som vecka 22.

Artikelbild

Desto viktigare då att kvinnor med oönskad graviditet får tidig stöttning och information om abort. I Sverige innebär en abort ofta en mer psykisk än fysisk påfrestning. Vem går opåverkad från en abort? Många kvinnor vittnar också om skam och tabu för att prata om aborter. Det är ett problem. Sverige har ett förhållandevis högt aborttal, mellan 35 000 och 38 000 årligen. Det förebyggande arbetet mot oönskade graviditeter, såsom tillgängligheten av preventivmedel, behöver alltså förbättras. Samtidigt som rätten till abort måste försvaras.