Ledare Kyrkklockorna kallar många till livets stora händelser – dop, bröllop och begravning. Historiskt har de även använts för att varna.

Under Almedalsveckan fann domprost Mats Hermansson ett nytt användningsområde för klockorna i Visby domkyrka. När Hermansson ogillade budskapet på ett seminarium, som hölls på kyrkbacken, beordrade han klockringning för att överrösta det.

Det som domprosten ville få tyst på var ett ”pop-up” seminarium om integration anordnat av den borgerliga debattören Thomas Gür, en av landets mest kunniga debattör på det migrationspolitiska området. Ett agerande som bör ses som ett missbruk av kyrkklockorna som varningssignal. Kyrkan har flera gånger använt klockor för att markera mot nazister men riktar nu maktmedlet mot Thomas Gür, som skriver för flera av de största morgontidningarna. Det är närmast ärekränkande. Och om det anses att Gürs samtal bör stoppas är det ett uttryck för en inställning som säger att en konstruktiv dialog inom ett av de viktigaste politikområdena inte alls bör ske.

Domprosten påstår sig dock ha hört att det talades om våldtäkter kopplade till utländska män, vilket fick honom att ringa i klockorna för att det var fara å färde. Men då Gürs föredrag filmades kan det konstateras att något sådant inte sades. Inte heller domprostens påståenden om att det skulle ha varit en obehaglig stämning styrks. Nättidningen Kvartals chefredaktör Paulina Neuding skriver på Twitter (4/7): ”Jag var där. Det var ungefär lika hotfull stämning som på ett genomsnittligt seminarium på C-kursen i statsvetenskap.”

Ett annat argument för agerandet från domprosten var att han ogillade att kyrkans mark användes för det oannonserade mötet, något som inte var ett problem förra året då Gür höll ett seminarium på platsen.

Dessutom har det historiskt talats politik på kyrkbacken. I Vasakoret i Uppsala domkyrka ses på en stor väggmålning Gustav Vasa tala till dalkarlarna utanför Mora kyrka. Förr var kyrkbacken där folk träffades.

Det är inte heller så att kyrkan fjärmar sig från den politiska sfären. Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan varje kväll in politiker till samtal i domkyrkan.

I efterhand har dock domprosten erkänt att klockringningen var ”överilad”, något som ärkebiskopen instämt i. Men det är ett olyckligt – eller i värst fall avsiktligt – ordval. För om en handling är överilad signaleras ändå att åtgärden kan vara korrekt under vissa omständigheter. Det bör dock aldrig accepteras att kyrkklockor används för att överrösta ett modererat politiskt samtal.

Antingen var den politiskt motiverade klockringningen i Visby uttryck för en enskild persons missbruk av kyrkans maktmedel. Om så är fallet bör Visby stift och den berörda församlingen snarast hantera ett personalärende i domkapitlet.

Eller så var händelsen ett uttryck för att klockorna ringde in den nya tiden – i vilken Svenska kyrkans ledning accepterar att de egna politiska teserna vädras, men där andra demokratiska åsikter dränks i kyrkklockornas dån.

Edvard Hollertz/SNB