Ledare Bostadsbristen skapar problem när kommuner ska ta emot nyanlända. Därför har flera kommuner börjat köpa upp bostadsrätter. Det är viktigt att kommunerna gör så med försiktighet. Ingen invånare ska behöva förlora en budstrid mot den egna kommunen. Samtidigt måste regeringen se till att det börjar byggas. Bostadsbrist är inget nytt påfund i Sverige.

Det är Sveriges Radio som uppmärksammar att allt fler kommuner, främst de i och omkring storstäderna, köper bostadsrätter som sedan hyrs ut till nyanlända (31/10). Hittills har drygt 20 kommuner köpt lägenheter i det syftet, och ytterligare 30 planerar att göra så under nästa år.

Att kommuner äger bostäder är ingenting nytt. De flesta kommuner har ett antal bostäder som man hyr ut till invånare som av olika anledningar annars skulle stå bostadslösa. Det är omfattningen som sticker ut.

I Malmö kommun planeras inköp av 140 lägenheter. I Vallentuna kommun har man redan köpt 17 stycken, vilket har påverkat marknaden. Flera lokala mäklare uppger till Sveriges Radio att kommunens köp höll uppe priserna efter att amorteringskravet infördes den första juni.

Det är lätt att ensidigt beskylla kommunerna för att driva upp bostadspriserna. Men det är regeringens oförmåga att ta ansvar för den förda migrationspolitiken som är orsaken till nödköpen. Effekterna av den förda politiken kommer att påverka kommunerna under lång tid framöver. Det som finns att göra är försöka skademinimera så mycket som möjligt.

Vilka är alternativen till att kommunen köper bostadsrätter? Det är inte säkert att tillfälliga baracker är billigare. Där finns också en myriad av regler och miljökrav att följa. Att köpa och sedan sälja bostadsrätter kan mycket väl vara den bästa lösningen för att inte slösa med skattemedel.

Det är oerhört viktigt att kommunerna hanterar situationen varsamt. Uppköp bör spridas ut över tid för att påverka marknaden så lite som möjligt. Sett ur invånarens perspektiv är det absurt att kunna hamna i en budstrid mot den egna kommunen. Kommunen bör därför ha en princip om att så långt det är möjligt undvika sådana.

För den enskilde kan värdet av en lägenhet ibland överstiga det beräknade marknadsvärdet. Man behöver en lägenhet snabbt, eller vill bosätta sig på en viss plats. För kommunen bör det däremot finnas en tydlig gräns för vilket pris man högst kan betala. Kommunens bostadsköp får under inga omständigheter trissa upp priserna på marknaden. Och målet bör vara att sälja bostäderna så snart det är möjligt.

Det finns en mörk ironi i att regeringen med amorteringskrav försöker hålla bostadspriserna nere samtidigt som dess migrationspolitik gör att upp priserna drivs upp. Men det är också viktigt att komma ihåg att det ökade antalet nyanlända inte har skapat bostadsbristen, den var allvarlig redan innan hösten 2015. Att regeringen inte föreslår enklare regler för ökat bostadsbyggande och fri hyressättning för en fungerande hyresmarknad kommer fortsätt att skada Sverige, migrationskris eller ej.