Ledare Tidigare inrikesministern Anders Ygeman (S) tvingades avgå efter avslöjandena om regeringens hantering av it-skandalen på Transportstyrelsen. Trots det fick han den tunga posten som gruppledare för S i riksdagen. Och som om det inte vore nog – nu påstår Ygeman att han förtjänar beröm för sin del i regeringsskandalen.

I en intervju framhöll nyligen Anders Ygeman att han borde ha fått mer ”credd” i samband med it-skandalen (DN 3/7). Något han motiverade med att han var ansvarig för Säkerhetspolisen som avslöjade det hela.

Ygemans uttalande fick konstitutionsutskottets, KU:s, ordförande Andreas Norlén (M) att reagera. Norlén – som tillsammans med Björn von Sydow (S) har höjt KU:s status som konstitutionell granskare – är inte känd för att ta till överord. Vilket gör hans kommentarer på Twitter (3/7) desto mer talande: ”Nej, Anders Ygeman, du förtjänar ingen credd för Transportstyrelsehaveriet. Du brast och fick enig KU-kritik. De som ska hedras är de få modiga tjänstemän inom TS (reds. anm. Transportstyrelsen) som försökte slå larm och stoppa lagbrotten.” Norlén kallar vidare Ygemans uttalanden för ”uppseendeväckande och provocerande” och uppmanar honom att ”veta hut”.

Det finns skäl till att reagera starkt på Anders Ygemans försökt till ny historieskrivning. Att han har skuld för regeringens bristande hantering är inte en politisk ståndpunkt utan ett faktum.

Dessutom är det inte vilken skandal som helst Ygeman försöker vifta bort. Transportstyrelsens läcka är den största säkerhetspolitiska skandalen i modern tid. Högkänsliga, sekretessbelagda uppgifter lämnades ut till utländska tekniker, ett agerande som öppnade för allvarliga läckor. Tillgång gavs till det svenska registret över körkort samt information om broar, vägar, tunnelbanenät, hamnar och militära fordon.

Det vi nu ser – i och med Anders Ygemans uttalande – är ett försök att relativisera regeringens bristande hantering av det inträffade på Transportstyrelsen. Socialdemokraterna som tidigare åtminstone har kunnat hävda regeringsvana uppvisade allvarliga brister i rutin och insikt om allvaret. Mest anmärkningsvärt är att regeringen försökte att tysta ned det inträffade.

Efter att riksdagens konstitutionsutskott hade granskat händelsen kritiserades utöver statsministern de vid tidpunkten ansvariga statsråden Anders Ygeman och Anna Johansson samt statssekreteraren Ann Linde.

Men it-skandalen verkar knappast ha påverkat de politiska karriärerna för de inblandade i större omfattning. Ann Linde har upphöjts till EU- och handelsminister. Ygeman och Johansson tvingades visserligen att avgå men verkar nu vara på väg tillbaka. Anna Johansson är förstanamn på valsedeln till riksdagen för Socialdemokraterna i Göteborg. Och Anders Ygeman försöker som bekant lansera en ny version av sin hantering av krisen.

Socialdemokraternas bristande hantering av it-skandalen fortsätter därmed. Nu tar den sig uttryck genom en maktens arrogans mot att ta ansvar för egna handlingar.

Edvard Hollertz/SNB