Föreningen Rättvis vind i Ödeshög kan inte acceptera att vindkraftetableringar i skogsbygden inkräktar negativt på livsmiljön, naturen och kulturlandskapet.

Kommunens förslag till översiktsplan för vindkraft i skogsbygd anser vi vara mycket bristfälligt, både innehållsmässigt och vad gäller läsbarhet. Vi i föreningen, med över 360 medlemmar, kräver att planförslaget i sin helhet omarbetas så att den blir möjlig att förstå. Därefter kan kommuninnevånarna ha en rimlig möjlighet att komma med välgrundade synpunkter och ändringsförslag.

Skribenten Miljövän (vågar inte träda fram med namn) som lördagen 22: a augusti under Ordet fritt kritiserade oss, tycks helt ha missuppfattat vad Rättvis vind står för. Någon skrämselpropaganda ägnar vi oss inte åt. Jag vill påstå att vi är väl pålästa i ämnet vindkraft och vilka konsekvenser den kan få på vår livsmiljö.

Vad är det för rättvisa i att vi i skogsbygden riskerar att få 150 m höga vindkraftverk 500 m från husknuten? Livsmiljön spolieras, fastighetsvärdena rasar och det unika kulturlandskapet skadas. Detta kallar jag orättvisa!

Hans Ström

Ordf i Rättvis vind