2011 konstaterades, att gruvfyndigheterna i Norra Kärr, norr om Gränna utgjorde ett riksintresse.

Vättern borde sedan tidigare vara av större riksintresse.

Vättern försörjer mer än 250 000 människor med vatten och är Sveriges största drickvattentäkt och femte största drickvattentäkt i Europa.

Att anlägga en gruva i Vätterns omedelbara närhet är synnerligen olämpligt med tanke på de risker som detta innebär.

Rent vatten är i dag en bristvara i världen. Det kan inte ersättas med något annat. En livsnödvändighet!

Det är inte osannolikt, för att travestera Tage Danielsson, att det osannolika sannolikt inträffar.

Ingen! Ingen kan ge garantier för att inte Vättern förorenas vid ett ingrepp av den omfattning som planeras.

Gruvområdet kan inte återställas. Det är för evigt obrukbart. Säkerheten måste långsiktigt garanteras såväl ekonomiskt som miljömässigt sägs det.

Det är en omöjlighet, då inga kronor om än aldrig så många kan vrida klockan tillbaka. Den har definitivt stannat.

För några hundra år sedan for svenskarna till Kanada för att gräva guld. Vad händer i dag i Sverige ?

Vem vet? I framtiden kommer Vättern med sitt förhoppningsvis då rena vatten att utgöra en guldgruva också för omvärlden.