Svar till Ingemar Norden, Debatt 23/5.

Ingemar Nordin skriver att det finns nya rön i klimatforskningen och jag tolkar honom som att han menar att vi lugnt kan låta bli att bry oss om åtgärder mot den globala uppvärmningen. Där menar jag att han har fel. I en WMO-rapport förra månaden kan man läsa att 2011 var det elfte varmaste året sedan mätningarna startade i mitten av 1800-talet, och så gott som alla de varmaste åren har inträffat efter 1995. Att sedan inte varje år stadigt blir varmare än det föregående är en självklarhet, eftersom det är så många olika faktorer som styr temperaturen på jorden.

Vi har i dag tillräckligt med kunskap för att kunna inse att läget är allvarligt och att många människor redan i dag drabbas av väderkonsekvenser av det slag som forskarnas modeller visar kommer att bli mer vanliga i framtiden. Därför måste vi gå från ord till handling och arbeta för att bromsa koldioxidutsläppen, och jag vill utmana våra politiker att inte bara prata utan börja agera mycket kraftfullt för att ställa om samhället mot mindre fossilberoende. Använd den teknik som redan finns vid till exempel nybyggnation, uppmuntra nya metoder och tankebanor. Vi har så mycket att vinna på att bli energismartare och trafiksmartare!