Svar till Katarina Losjö, 25/5.

Katarina Losjö och jag verkar tala förbi varandra. Hon säger att den globala temperaturen är högre än sedan mitten på 1800-talet, att människor "redan i dag" drabbas av vädrets konsekvenser. Inget av detta bestrider jag, eller någon annan.

Människor har alltid drabbats av stormar, översvämningar och torka. Men dessa extrema väderhändelser är inte mer frekventa, eller starkare, i dag än för 100 år sedan. Temperaturen stiger i maklig takt med 0,5-0,7 grader per århundrande från den mycket kalla period som kallas för den Lilla istiden som varade till mitten av 1800-talet. Och det är knappast förvånande att det är varmare i dag än under denna kalla period.

Nej, det jag ville framföra gäller de nya rön som tillkommit inom klimatforskningen för att bättre förstå orsakerna till klimatets variationer. De saker jag nämnde "den 15-åriga utplaningen av den globala temperaturen, betydelsen av den kosmiska strålningen och solens modulering av dessa, nya studier av klimatkänsligheten" gör att många klimatforskare börjar tänka om rörande koldioxidens roll och beträffande de prognoser som gjorts med hjälp av klimatmodeller. Det står bortom allt tvivel att de senare måste revideras.

Enligt dessa modeller så skulle vi inte bara ha en fortsatt ökning av den globala temperaturen utan den skulle accelerera. I stället har vi som sagt sett en utplaning, och ingen temperaturökning alls på över 10 år. En del klimatforskare varnar nu till och med för en återkommande liten istid.

Att oroa sig för koldioxiden i atmosfären är helt onödigt som jag ser det. Koldioxid är bra för växtligheten, och om den ökar temperaturen lite grand så är inte heller det någon nackdel. Fler nordliggande jordar i till exempel Sibirien och Kanada blir odlingsbara. Koldioxiden gynnar också fotosyntesen vilket gör att skogar och buskar växer bättre även i torra områden.