Ödeshögs kommun har ett geografiskt läge som kan göra de flesta kommunalråd avundssjuka. Det är nog få kommuner som har bättre förutsättningar att utvecklas än vår kommun.

Ett antal näringsidkare vill satsa på att utveckla sina företag med vindkraft. Förutom miljövänlig el, är detta en möjlighet att skapa ekonomiska förutsättningar som förhindrar att jordbruksföretag i Ödeshögs skogs- och mellanbygd läggs ned.

Kommunens överlevnad står och faller med att vi tar vara på alla entreprenörer och deras entusiasm och att man ser till möjligheterna och inte till problemen.

Detta gäller inte bara vindkraftsetablering utan allt som kan utveckla och inbringa skattepengar till kommunen. Av vissa får man dock intrycket att det är viktigare att hindra andra när de vill göra något än att göra något själva.

Olika åsikter behöver inte vara negativt, det kan vara utvecklande. Detta förutsätter dock en demokratisk ordning som följs och respekteras av alla. Oavsett åsikt och partitillhörighet, visa medmänsklighet, det kan vara er tur nästa gång. All heder till Benny Nilsson (v) och Bengt Gideskog (m) som uppenbarligen har hjärtat på rätt ställe.

Nu får det vara färdiglekt i sandlådan. Politiker ta ert ansvar och samarbeta, ni som inte klarar detta ställ er plats till förfogande!

Ingenting är omöjligt, allt handlar om vilja.

Ansvarskännande kommuninvånare