Sålda! Nu har det hänt. Våra utvecklingsstörda på gruppbostaden Rydsvägen 288 har blivit upphandlade. Från kommunal till privat utförare. Vi personal har till uppgift att våra boende ska känna trygghet och må så bra som möjligt. Vi ska ge god omvårdnad.

Vi är deras förlängda arm och röst där handikappet har begränsningar. Vi personal har skyldighet att anmäla missförhållanden när det brister. Nu är vi arga, upprörda och ledsna. Sen 1996 har gruppen bott tillsammans. De har trygghet och gemenskap med varandra och oss personal.

Fem personer bor i gemensam del och tre bor i lägenheter i huset och huset mitt emot. Vid upphandlingen visar det sig att bara dessa fem personer ingår i köpet. Personerna våningen över är upphandlade av annan privat utförare, och ska tillhöra en gruppbostad två kilometer bort!

Gruppen har alltså delats. Hur är detta möjligt? Vem/vilka har bestämt det här? Sätt er in i hur verksamheten fungerar innan ni bestämmer en massa saker! Så är får det absolut inte gå till!

Var är LSS och värdegrunden? Värderingsfrågor, god etik och moral försöker vi personal hela tiden arbeta efter. Men det gäller tydligen inte er uppåt i hierarkin. Vi förväntar oss att ansvariga verkligen tar sitt ansvar, kommer och förklarar för våra boende varför de inte längre är välkomna hit att äta tillsammans med sina kompisar/familj längre. Och varför de inte får hjälp av oss personal eller vara med på aktiviteter och resor som vi gör tillsammans.

Kom ni ansvariga och redogör på ett klart och tydligt sätt så vi alla förstår.

Ni är så långt från verkligheten man kan komma. Ni får skämmas rejält! Och ni politiker:sätt stopp för handel med svaga grupper i samhället. Visa att det 2013 finns hjärta och humanism och att det inte bara är pengar som styr.

Så här gör man inte med människor!