Ordet fritt Svar till "Kristna kan inte slå sig för bröstet", Ordet fritt 6/8

I Linköping har ett imponerade stort engagemang visats av många volontärer från olika sammanhang. Inte minst har flera kyrkor i Linköping och många av de aktiva där gjort beundransvärda insatser. Det handlar både om praktiska insatser och gåvor i form av till exempel hygienartiklar. Linköpings Stadsmission, som Linköpings olika kyrkor och församlingar gemensamt står bakom, har genom sitt arbete med Crossroads fungerat som nav och samlingsplats för de olika volontärinsatser som gjorts. Utöver detta har Linköpings kommun, till skillnad från flera andra kommuner, bidragit med ekonomiska resurser för att stötta upp arbetet.

Under vintern fanns ett akut behov av att erbjuda EU-migranterna en plats inomhus att sova på nattetid. Linköpings kommun bidrog med vissa ekonomiska resurser till ett tillfälligt härbärge i Ryttargårdskyrkans lokaler. Men utan volontärinsatser från framförallt medlemmar i Ryttargårdskyrkan, flera andra kyrkor och Linköpings Stadsmissions Crossroads samordnande arbete, hade härbärget inte kunnat bli verklighet.

Vi från Kristdemokraterna har följt arbetet på olika sätt, bland annat genom studiebesök hos Linköpings Stadsmissions Crossroads. När vi i maj skulle dela ut vårt årliga vitsippspris, föll därför valet på volontärerna som framförallt genom arbetet med härbärget i Ryttargårdskyrkan, gjort enastående medmänskliga insatser för våra europeiska bröder och systrar som sökt sig just till vår stad. Att insatser behöver ske i hemländerna är nog alla överens om, och det är därför både glädjande och imponerade att organisationen Hjärta till Hjärta arbetar för att ge hjälp av olika slag på plats i Rumänien. Civilsamhället med kyrkor, föreningar och enskilda medborgare har en viktig roll i att utveckla välfärdslandet Sverige.