Svar till Ingemar Nordin, 29/5. Ja, vi pratar förbi varandra. Jag vill lämna teoretiska resonemang om detaljer och vill att vi nu tar tag i de problem som vår varmare värld ger oss till exempel i form av stigande havsvattenstånd och fler tropiska stormar.

Jag nöjer mig inte med att konstatera att "människor alltid drabbats av vädret". WMO skriver att dekaden 2001-2010 var den varmaste sedan mätningarna startade 1850, och koldioxidhalten ökar snabbt.

Vi är nu 7 miljarder invånare på jorden, de flesta stora städerna ligger vid det stigande havet och många jordbruksområden drabbas av torka respektive översvämningar.

Jag vill inte nöja mig med att vi i Sverige inte drabbas direkt av detta, eftersom jag vill ha en jord där mina barnabarn ska kunna leva ett värdigt liv tillsammans med fränder i andra länder. När metangasen frigörs från tundran i Sibirien blir inte resultatet i första hand bra odlingsjordar utan effekter på vädret som vi inte har upplevt tidigare under människans korta tid på jorden, och som vi helst bör slippa verifiera mot modellresultat.

Jag vill att vi inte väntar för att se om det kan bli värre utan använder de åtgärder som finns för att minska utsläppen av de växthusgaser som vi vet värmer jorden. Vi människor och våra samhällen är så sårbara och omställning till mindre fossilberoende är nödvändigt av flera skäl.