All expertis är överens om att barn mår bäst av att ha kontakt med båda sina föräldrar och att den psykiska ohälsan ökar om man inte har det. Men 40 000 barn i Sverige träffar inte sin pappa alls. 150 000 barn träffar honom en gång i månaden eller mindre Är alla dessa pappor svikande skitstövlar? Nej, tyvärr är inte verkligheten så enkel.

Antalet vårdnadstvister har ökat med 60 procent sedan 2006. Då gjordes en förändring i föräldrabalken som innebär att om "oenighet" mellan föräldrarna kan påvisas så räcker det för att döma till ensam vårdnad. Tidigare krävdes att ena parten var olämplig.

Mammorna vinner i princip alla vårdnadstvister. Just därför drar sig de flesta pappor i det längsta för att gå så långt som till en rättstvist, vilket gör att mörkertalet förmodligen är stort. På papperet har de gemensam vårdnad, i verkligheten får de inte träffa sina barn alls eller bara sporadiskt.

Det blev precis som justitiekansler Göran Lambertz varnade för 2006, tvisterna ökade i stället för att minska.

Nya siffror visar att de lokala skillnaderna är nog stora. I Norrköping har vårdnadstvisterna ökat med 86 procent sedan 2006, i Linköping med "bara" 32 procent.

I kölvattnet av lagändringen har falska anklagelser om våld och övergrepp ökat. Det slås fast i statens egen offentliga utredning, men bekräftas också av familjerättsadvokater som går än längre och hävdar att det är "oerhört vanligt" i samband med segdragna vårdnadstvister.

Politiskt är det KD som håller i stafettpinnen och kräver en lagändring, eftersom nuvarande system "bäddar för konflikter och bittra strider i stället för samarbete och försoning."

Själv är jag oändligt trött på alla pappors berättelser om hur de totalt tappat livslusten efter att sakta men säkert ha manövrerats bort från sina egna barn. Trött för att det får fortgå.

Jag har svårt att tänka mig ett öde värre än just det - att utan grund bli avskuren från sina älskade ungar.

Ps."Barn har rätt till sina farsor". Fd fängelsedirektören AnnBritt Grünewald föreläser om kopplingen mellan kriminalitet och frånvarande pappor. Sök på hennes namn och hör henne utveckla sina teorier på sr.se.