Enligt en artikel i Ny Teknik, publicerad 10 mars 2017, hade då tio av femton hus solceller.

– Det tycker vi är glädjande. Solceller är en samhällsekonomiskt bra installation, säger Bengt Magnusson, chef för bygginspektionsavdelningen på Linköpings kommun.

– HSB har gått före när det gäller solpaneler. Nu ska vi inte glömma att det är de lokala föreningarna som gjort satsningarna, men de hade inte kunnat göra det utan HSB:s stöd centralt.

Artikelbild

Husen i Klockaregården är byggda av HSB och ingår i bostadsrättsföreningen Gasellen, en av Östergötlands största. Solcellerna monterades mellan 2012 och 2015.

– Installationen i BRF Gasellen omfattar 734 kW, det är inte så dåligt. Anläggningen gav 2017 hela 675 000 kWh, berättar Jaan Israelsson, byggprojektledare och teknikkonsult på HSB Östergötland.

Han säger att installationen i Skäggetorp fungerat perfekt, trots att inte alla paneler ligger rakt mot söder. Både öster- och västerlägen har levererat bra. Tekniken har alltså fungerat, det som är svårare att hantera är växlande regelverk, med skatter och avgifter som ändras.

– Men jag ser det så här: om det ger en avkastning på minst sju procent och man kan låna på två procent, så blir det en bra investering ändå med 30 procent i bidrag, menar Jaan Israelsson.

Artikelbild

Att just Linköping har många satsningar på solceller är inte helt förvånande. För att stödja solcellsinstallationer har kommunen valt att inte ta ut några avgifter för sådana bygglovsansökningar.

– HSB sticker ut, men även kommunala Lejonfastigheter har många projekt på gång, berättar Bengt Magnusson. Det finns också intresse bland övriga stora byggföretag och olika fastighetsbolag.

Som efterföljare till BRF Gasellen i Klockaregården har HSB ett antal nya installationer på gång. I BRF Giraffen, med adress Skäggetorps Centrum 32-36, sattes 100 kW i drift för en månad sedan. I december startades också en anläggning i BRF Fortet i Valla längs Bjälbogatan och Alvastragatan. På andra sidan Lektorshagen finns BRF Forellen längs Opphemsgatan, som också satts igång.

BRF Konstnären i Tannefors har nyligen lagt ut om anbud för Gamla Tanneforsskolan och BRF Takpannan, på höjden av Skogslyckegatan i Johannelund, diskuterar också.

– Intresset förnyas, det är en framtidsvision, säger Jaan Israelsson.