”Jag skulle vara glad om det kan komma med att man kan kontakta sin kommuns energi- och klimatrådgivare”, skriver han i ett mejl.

Han tänker på rådgivning kring solceller, uppvärmning och elanvändning bland annat.

Robert Klasson listar tre skäl till varför intresset för solel har ökat så kraftigt på sistone:

1. Priset på solceller har sjunkit rejält senaste åren. Detta på grund av storskalig produktion till följd av ökad efterfrågan.

2. Staten stöttar utbyggnaden av solceller genom investeringsstöd (sedan nyår 30 procent för både privatpersoner och företag) samt med skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

3. Svenskarnas intresse för hållbara lösningar är stort. Solceller är det enklaste sättet att producera förnybar el hemma.

Under 2016 installerades det enligt Statistiska Centralbyrån anläggningar i Linköpings kommun på 5 364 kW för solenergiproduktion. Det innebär att kommunen toppar listan över installerad solcellseffekt i Sverige.

Siffrorna för 2017 har inte kommit ännu, men det finns ingen anledning att tro att det varit någon avmattning.

– Det är en riktig hype, berättar Robert Klasson. Hälften av alla frågor till oss handlar om solenergi. Det har ökat sedan ett par år, i takt med att priserna gått ned. När massproduktion har fått priserna att minska har även vanliga privatpersoner – inte bara entusiasterna – blivit mer intresserade.