Frakt AB. Ägarskiftet blev klart i juli 2018 och köpesumman blev 1 650 000 kronor. Tomten är 2 011 kvadratmeter stor. I höstas såldes en fastighet lite mindre än en kilometer därifrån, på Murgrönevägen 8. Där landade priset på 500 000 kronor. Se alla lagfarter här