I Varamon finns mestadels en- och tvåplanshus. Området som från början bestått av främst sommarstugor har successivt vuxit och fått allt fler permanentbostäder, men i och med Lalandias planerade etablering ökar åter inslaget av mer tillfälliga vistelser. Ett återkommande ämne som kom upp under frågestunden vid Lalandiamötet handlade om just vad det är för typ av boenden som tillkommer. Kommunen var då tydliga med att det ska handla om besökare som stannar under kortare perioder åt gången, men att semesterbostäderna kommer att hyras ut året om.

Lalandia har avtal med kommunen om fem markområden. Vid Lindgården, Vildmarken respektive den stugby som kommunen äger i dag i centrala Varamon är tanken att bygga en- och tvåvåningshus. Däremot vid långgolfen, strax intill den planerade huvudanläggningen, vill kommunen möjliggöra för betydligt högre byggnader. Det som är aktuellt är att där bygga tre huskroppar med vardera fyra till fem våningar, maximalt 17 meter högt. Det är dock inte att jämföra med tornet på huvudanläggningen som föreslås kunna bli 29 meter högt.

I Varamon finns nästan bara låg bebyggelse. Hur kommer de här höga husen att smälta in?

Artikelbild

| Ett förslag på hur de högre husen skulle kunna se ut.

- Nej, några hus med fyra, fem våningar finns inte i Varamon i dag. Men det kan byggas så att det blir acceptabelt. Det är så vi för resonemanget, säger planchef Lena Petersson Forsberg.

Lalandias vd, Jan Harrit, menar att man anpassat höjde på byggnaderna beroende på placeringen.

– Att vi planerar högre byggnader vid långgolfen beror på att det inte finns några grannar bakom som får sin utsikt förstörd. Det är också så att husen inte kommer att ligga precis intill Varamovägen utan en bit in och där kommer vi att bevara tallarna utmed vägen så att byggnaderna inte kommer att synas så mycket, säger Jan Harrit, Lalandias vd.

Även vid Folkets Park finns planer på att bygga på höjden. De flesta semesterbostäderna där ska enligt detaljplaneföreslaget blir en- eller tvåvåningshus, men också här finns tankar om högre byggnader. Enligt detaljplanen skulle det vara möjligt med femvåningshus på platsen.

Artikelbild

| Ett flertal av de höga tallarna vid Varamovägen ska behållas för att de högre husen ska smälta in i omgivningen.

– Vi tänker placera de höga husen längst från vattnet, alltså närmast skolan. Det är samma sak där att det inte finns några grannar så vi tar inte bort utsikten för någon. Vi har för avsikt att anpassa husens placering så att vi ska störa grannarna så lite som möjligt, säger Jan Harrit.