– Att producera sin egen el känns bra i själen och det är bra för både miljön och ekonomin, säger Elin Molin, vd för PPAM Solkraft i Ljungsbro.

Företag är sprunget ur hennes och maken Andreas Molins egna behov. De har båda en bakgrund med studier på Linköpings Universitet som lett till att båda också forskar kring energisystem.

– Vi köpte hus i Ljungsbro 2009 och så skulle vi renovera det 2010. Andreas föreläste mycket och det ledde till att vi startade företaget 2011, säger Elin. Sedan har det vuxit med tiden.

Artikelbild

| Forskare. Elin Molin, vd för PPAM Solkraft i Ljungsbro, forskar också kring dubbelsidiga solpaneler.

– Nu jobbar vi i hela Sverige, just nu bland annat med Enköpings lasarett och många bostadsrättsföreningar. Det är både större och mindre installationer.

Familjen Kremsls anläggning i Ekängen är PPAM:s tusende installation. Det får ju sägas vara en milstolpe i företaget, trots att det är en alldeles vanlig anläggning.

Andreas Molins doktorsavhandling har ett långt och krångligt namn på engelska, men det handlar om hur passivhus ska kunna utvecklas till plusenergihus, där ”klimatskalet” – alltså husets ytor – ska kunna generera el. Kort sagt: en grund för att bygga så hållbara hus och energisystem som möjligt.

Och Elin Molin går på industriforskarskola, där hon speciellt undersöker hur dubbelsidiga solpaneler kan användas.

– Tanken är att bygga på ytor som redan finns och ge dem fler funktioner, säger hon. Tak, solavskärmningar, bullerskydd och fallskyddsräcken är bara ett par möjligheter.

– Vi vill optimera smarta moduler som är tysta och kan placeras där de inte gör så stor påverkan på miljön, förklarar Elin.

Andreas fyller i:

– Det går att få mycket bättre ekonomi på tak där man matar solelen in i sin egen konsumtion för att ”spara” el, och man behöver inte exploatera mark.

Riktmärket är att solpaneler i ett bra söderläge genererar 1 000 kWh per installerad kilowatt. Men ibland kan det rent av vara en fördel om anläggningen inte levererar riktigt så mycket, kanske bara 900 kWh per kilowatt panel om den i stället ger el både morgon och kväll på ett östligt eller västligt tak.

Linköpings kommuns potential när det gäller taksolel är 80 procent av nuvarande elbehov. Ett problem är att panelerna levererar kanske sju–åtta gånger mer el mitt på dagen än vad elnätet tål. Då måste man ta hand om den på något vis.

– Vi praktiserar det här vid tegelbruket i Ljungsbro, säger Elin om företagets kontor.

– Vi lagrar ned elen och laddar elbilarna, exempelvis. Men när energilagret är fullt måste vi kunna hantera topparna.

Elin erbjuder:

– Vi har laddare vid företaget dit även andra gärna får komma och ladda.

Deras mål för företaget är att fungera till hundra procent på förnybara källor.

– Därför har vi också valt biodiesel till företagsbilarna.

Vi pratar om batterilagring, som båda ser som en intressant utveckling just nu.

Andreas berättar om möjligheter när man kan använda elbilarnas batterier för att exempelvis bidra med el till ett sommarhus, en lösning som kallas ”vehicle-to-home”.

Eller om ett projekt med en surströmmingsfabrik i Hälsingland, som bara behöver ström på sommaren, och som kunde klara sig med ett så kallat ”off-grid”-system, som inte är uppkopplat på nätet.

Eller om sommarstugan vid Söderköping, där traditionell eldragning skulle kosta mellan 130 000 och 200 000 kronor, men där man kan lösa strömförsörjningen med solpaneler på taket.

Eller om ett projekt på en ö i Bangladesh, där det med små medel går att skapa ett helt elnät.

– Det är ett sätt att utrota energifattigdom, säger Andreas. Och för exempelvis fritidshus gäller ”ut med gasolen – in med induktionshällen”.

Både Elin och Andreas upplever att de som installerar solkraft i dag är en bredare kundkrets än förr.

– De som gjorde det från början var väldigt intresserade, nu är det vem som helst.

Om man är nyfiken på det här, hur ska man gå till väga?

– Börja med att söka solcellsstöd, säger Andreas. När du fått en kölapp är du inne i systemet och det förbinder dig inte till någonting.

– Ta sedan in offert, då har du en uppskattning om instegskostnaderna. Sedan brukar tankarna starta kring vad man kan göra.

Hur viktigt är ett optimalt läge på huset?

– Det spelar ingen roll, egentligen. Det är årsförbrukningen som är avgörande för investeringen. Om taket är vinklat mot sydost eller sydväst skiljer det kanske tre procent från optimum vad panelerna levererar.

Jämfört med när de startade företaget har priset på solceller i stort sett halverats.

– Om man tänker att man ska vänta på ny teknik och att det som finns nu är gammalt om kort tid, tänk då på att priserna redan är slimmade genom dagens massproduktion och att man i stället förlorar pengar varje dag som man inte investerat, säger Andreas.