"Just nu är det andra infrastruktursatsningar som prioriteras högre", säger finansministern i intervjun. Med tanke på att det ytterst är han som fördelar skattepengarna är det rätt dystra besked för alla som det minsta hopp om en tidigareläggning av Ostlänkenprojektet.

Sagt i förbifarten

Thomas Sjölander som är vd för marknadsföringsbolaget Nya Norrköping och ansvarig utgivare av PR-bladet Vårt Norrköping tonar ner betydelsen av Borgs uttalanden.

- Man ska inte se det Borg säger som genomtänkta och officiella uttalanden om Ostlänken. Artikeln är ett personportätt av finansministern från Katrineholm och i förbifarten ställs frågor om Ostlänken, säger Sjölander.

Andra signaler

I artikeln uppger Borg att Ostlänken ligger långt i framtiden och är ett väldigt dyrt projekt: "Kostnaden är beräknad till tio miljarder kronor och skulle man uppdatera och kalkylera på den kostnaden hamnar den förmodligen två, tre gånger så högt som man först beräknat. Vi har många andra infrastrukturprojekt som ligger före i nyttighetsgrad."

- Visst låter det här väldigt negativt men i vårt lobbyarbete framkommer positiva signaler och samma bedömningar kommer från handelskammaren och Ostlänkenbolaget.

Regeringen diskuterar

Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Paul Lindvall, tycker att det kommer motstridiga signaler från regeringsledamöter.

Ena dagen talar infrastrukturministern om nödvändigheten av höghastighetståg, andra dagen äger finansministern att höghastighetståg är för dyrt:

- Man ska notera att regeringen inte tagit ställning ännu och uppenbarligen pågår en diskussion i regeringen, säger Lindvall som är fortsatt optimist vad det gäller en tidigareläggning av Ostlänken och han betonar att det finns starka sakskäl för en sådan hållning.

Starka argument

- Ostlänken måste tidigareläggas då den är nödvändig för regionernas näringsliv, den behövs för pendlingen där taket med nuvarande kapacitet är nådd och den behövs för klimatfrågornas skull för godstransporter och ökad kollektivtrafik, säger Lindvall.

Vad det gäller att ostlänken blivit väsentligt dyrare utgår Lindvall från att finansministern räknar med citybanan och tunneln i sina uppgifter:

- Annars är det svårt att förstå vad finansministern baserar sina uppgifter på, säger Lindvall.