Industrigruppen JAS startades av Saab Ericsson och FFV Aerotech, LM Ericsson och SRA Communications i augusti 1980 i syfte att visa den svenska staten att det fanns ett industrikonsortium som var beredda att axla ansvaret för att ta fram ett nytt svenskt stridsflygplan.

Lovade mycket

Bolaget lovade mycket i sin beskrivning av sin verksamhet, som skulle bli ett av de största svenska industriprojekten genom tiderna.

"Bolaget skall utan syfte att bereda aktieägarna vinst, genom samordning av aktieägarnas insatser åstadkomma leverans av flygplansplattform och typbundna underhållsresurser för ett inhemskt sammanhållet flygplanssystem, benämnt JAS-systemet."

Sista leveransen 2008

Under åren har Saab övertagit dåvarande SRA, de delar av Eriksson som arbetade med radar till JAS. Aerotech hamnade i Saab-boet genom förvärvet av Celsius. Idag finns bara kvarvarande partner Volvo Flygmotor i Trollhättan.

Bolagets funktion var att vara säljare av Gripensystemet till den svenska staten.

Därför var det IG-JAS som med början 1982 skrev på avtalet med den svenska staten om planen.

I augusti nästa år sker sista leverans av Gripen.

Saab kommer nu att skapa en annan mer aktuell organisation för att ta över efter IG-JAS. Bolagets förste vd var Harald Schröder och dess siste vd blir Lennart Sindahl.