Bakgrunden till att Black Hawk nu är på tapeten är bland annat den kraftiga förseningen av europeiskbyggda Helikopter 14, som tidigast kommer kunna sättas i tjänst fullt ut 2020.

- Som läget är nu med fördröjningen av Helikopter 14 ser vi ett tydligt behov av medeltunga helikoptrar, säger överste Magnus Westerlund, flottiljchef för Helikopterflottiljen i Malmslätt.

Enligt flottiljchefen behövs det fler än tio nya helikoptrar, och det så snart som möjligt.

- Vi har ju väldigt tydliga insatsuppgifter förestående, exempelvis i Afghanistan.

Magnus Westerlund säger sig inte vilja föregripa processen, men medger att Black Hawk är intressant.

- Black Hawk är ett beprövat system, men det har även tittats på andra alternativ, påpekar han.

Att förlänga användningen av vertolhelikoptern Helikopter 4, vilket är en av lösningarna som Försvarsmakten laborerar med, tycker dock inte Magnus Westerlund är någon bra idé.

- Helikopter 4 är ingen långsiktig lösning. De är inte så ombyggda som ofta görs gällande i media.

Även om valet till slut faller på Black Hawk-helikoptrarna, dröjer det länge innan de kan sättas in i operativ tjänst. Utbildning av piloter och tekniska underhållslösningar med mera tar minst tre år.