Coop Sverige gjorde försök med livsmedelsförsäljning på nätet redan i början på 2000-talet Men det gick i stöpet, tiden var inte mogen. I dag är situationen en annan.

Nya vanor

- Våra vanor är förändrade, vi handlar resor, skivor, böcker och allt möjligt annat via nätet, säger Märit Wikström, informatör på Coop Sverige.

Det handlar dock inte om att få matkassarna hemsända till dörren. Det blir heller inte billigare. Så vad är poängen?

- Du spar tid, det är den stora vinsten. Alla enkäter vi gjort visar att tidsbrist är det stora problemet för våra kunder. Nu erbjuder vi dem att i lugn och ro göra sina inköp och sen komma och hämta matkassarna i butiken när det passar, förklarar Märit Wikström. Coop Sverige tänker sig ett system där kunderna hämtar färdigpackade kassar i kylrum i butikerna. Hela sortimentet som butiken erbjuder de kunder som handlar på plats kommer också att finnas på nätet, även frysvaror.

Främst stapelvaror

- Vi tror att stapelvaror som socker, mjöl, cornflakes och liknande kommer att vara attraktiva för näthandel. Att kunderna köper oxfilé eller färska räkor via nätet är inte lika troligt. Då vill man kanske se produkterna först.

Försöket kommer i gång under hösten och Norrköping ligger bra till för att bli pilotstad.

- Norrköping är en av de kommuner där hemtjänst och storhushåll redan nu kan göra beställningar på nätet. Det känns logiskt att dra igång det här fullt ut då vi tidigare har testat, säger Märit Wikström, men tillägger att det slutliga beslutet om var denna näthandel börjar ännu inte är fattat.