Hungriga liberaler

Idén på nätpizza poppade upp när de i egenskap av liberala studenterbefann sig i en förort till London för att hjälpa den eritreanskademokratirörelsen att bygga upp en hemsida:

-- Där satt vi ensamma i en lägenhet utan någon mat och visste intehur vi skulle få tag på mat. Då började vi leta på internet och slogsav att det var så krångligt att beställa pizza, säger Erik Mellströmsom tillsammans med Ulf Engstrand och Per Anders Bjelkestål offratsommaren på att bygga upp teknik-plattformen för nätsatsningen.

Komponera själv

Trion som är kopplad till olika utbildningar på tekniska högskolanvet av egen erfarenhet att det finns stor efterfrågan på mat som snabbtkan hämtas eller köras hem. Inte minst i studentstäder.

Trion räknar med stor användning av hemsidan när folk väl får vetskap om dess existens och vilka möjligheter som finns.

Lugn och ro

Fördelen med nätpizza är enligt grundarna att köparen i lugn och ro beställer sin mat:

-- Något som visat sig populärt är att köparen komponerar sin egenpizza och sedan får fram de bästa prisalternativen för favoritpizzan,säger Ulf Engstrand.

För närvarande återfinns sex restauranger på hemsidan och ungefärhalva tätorten i Linköping täcks in vad det gäller utkörning.Målsättningen är att bli heltäckande.

Fler städer

Någon vinst har satsningen inte inneburit för grundarna hittills.Blir hemsidan väl utnyttjad räknar trion med att ta ut en avgift fråndeltagande restauranger och man vill gärna sprida verksamheten tillandra städer.

Företagssatsningen drivs inledningsvis som ett hobbyföretag.